Nieuwe wet bestraft ‘uithalers’ zwaarder

De rechtbank Rotterdam heeft gevangenisstraffen van drie tot ruim vijf maanden opgelegd aan zeven mannen die zonder toestemming op het Rotterdamse haventerrein aanwezig waren. Het zijn de eerste verdachten die veroordeeld worden op basis van een nieuwe wetsartikel.

De afgelopen tijd worden vaak personen – zogeheten ‘uithalers’ – aangetroffen op de besloten haventerreinen in en rond Rotterdam, die daar zonder toestemming verblijven. Deze personen klimmen over toegangshekken en proberen daar containers open te breken om waardevolle goederen of drugs uit deze containers te halen.

Verdenking

Een verdachte, die op een haventerrein wordt aangetroffen en daarvoor geen duidelijke reden wil of kan geven, wekt daarmee de verdenking dat hij zich met dergelijke criminele activiteiten inlaat.

Kosten

De havens zijn van essentieel belang voor het economisch verkeer en maatschappelijk leven. Handhaving, toezicht, opsporing en aanhouding vergen veel capaciteit van de toezichthouders en opsporingsdiensten alleen al vanwege de grootschalige inzet van mensen en middelen nadat een indringer is gesignaleerd. Hieraan zijn aanzienlijke kosten verbonden, ook voor de betreffende containerbedrijven. De overslag van containers moet immers stilgelegd worden nadat een indringer is waargenomen.

Gevangenisstraf

Door dit nieuwe wetsartikel kan onbevoegd aanwezig zijn op havens en luchthavens zwaarder worden bestraft, namelijk met een maximale gevangenisstraf van één jaar.

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.