Nog steeds kaartproblemen KIWA: minister grijp in

KIWA heeft opnieuw problemen met de levering van de Nederlandse tachograafkaart. De lay-out van de kaarten is niet in orde. TLN is erg ontstemd en roept de minister wederom op in te grijpen.

​​​Vanwege ontwerpproblemen met de door Idemia geproduceerde tachograafkaarten krijgt de kaart geen definitieve goedkeuring van de RDW. RDW geeft goedkeuring als de kaart aan de eisen van de Europese wetgeving voldoet. Idemia en de RDW zijn hier al maanden over in gesprek maar zonder resultaat. De tijdelijke goedkeuring die RDW afgaf, loopt af op 1 september. Chauffeurs wiens kaart 1 september of later ingaat, hebben bericht gekregen dat hun kaart pas na 1 september wordt geproduceerd. Zonder tachograafkaart kunnen chauffeurs de weg niet op. TLN heeft dit moeten vernemen van haar leden.

Voorlopige verlenging g​​​oedkeuring tot 1 oktober

Inmiddels heeft de RDW de tijdelijke goedkeuring verlengd tot 1 oktober. Iedereen die een kaart heeft aangevraagd met een ingangsdatum in september zal deze week bericht ontvangen dat de kaart op korte termijn wordt geleverd. De aanvragen van kaarten met een ingangsdatum vanaf 1 oktober worden door KIWA nog niet uitgegeven. De kaartleverancier zal op korte termijn de definitieve goedkeuring eindelijk moeten regelen, zodat de nieuwe kaarten met een ingangsdatum vanaf 1 oktober ook tijdig geleverd kunnen worden.

Werkplaatsk​​​​​aarten

Daarnaast blijken er ook problemen te zijn met de Nederlandse werkplaatskaarten. Deze problemen zijn meer technisch van aard, waardoor er nog steeds Engelse kaarten moeten worden geleverd.

Dram​a

TLN is uitermate teleurgesteld in het hele drama rondom de tachograafkaarten die geproduceerd worden voor de digitale tachograaf. Het is onbegrijpelijk dat KIWA blijkbaar niet in staat is te leveren waarvoor zij is gecontracteerd, ondanks de zeer hoge prijs die zij hiervoor ontvangt van de branche. TLN roept de Minister nogmaals op om in te grijpen en ervoor te zorgen dat er eindelijk een einde komt aan dit tachograafkaarten debacle. Het is hoog tijd dat de branche goed bediend wordt tegen een redelijke prijs.​​

Meer weten?

Contact de expert

Team Internationaal

Adviseurs