Onderhandelingsresultaat over nieuwe cao

Werkgevers en vakbonden hebben vandaag een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao voor het beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen.

De belangrijkste punten:

- De cao geldt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022.
- Medewerkers in de sector krijgen een loonsverhoging van 3,5% per 1 juli 2021 en 3,25% per 1 januari 2022.
- Er zijn afspraken gemaakt over verbetering van arbeidsomstandigheden (aanwezigheid van stand-airco/stand-kachel en gebruik van rolcontainers) en over de mogelijkheden voor eerder stoppen met werken voor zware beroepen.

De vakbonden (FNV, CNV en de Unie) zullen komende weken het resultaat van de onderhandelingen voorleggen aan hun leden.

De volledige tekst van het onderhandelingsresultaat is als volgt:

  1. Looptijd

De cao heeft een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022.

  1. Lonen

a) De lonen behorende bij de loonschalen A’ t/m H en de bruto toeslagen zullen per 1 juli 2021 worden verhoogd met 3,5%.

De verblijfkosten zullen per 1 juli 2021 worden verhoogd met 2,7% overeenkomstig het convenant met de Belastingdienst.

b) De lonen behorende bij de loonschalen A’ t/m H en de bruto toeslagen zullen per 1 januari 2022 worden verhoogd met 3,25%.

De verblijfkosten zullen per 1 januari 2022 worden aangepast met het stijgingspercentage van de consumentenprijsindex restaurants, cafés en dergelijke over de periode tussen 1 oktober 2020 en 1 oktober 2021, gemaximeerd op 3,25%.

  1. Eerder stoppen met werken voor zware beroepen

Cao-partijen zullen een regeling overeenkomen met ingang van 1 januari 2022 en eindigend op 31 december 2025, die eerder stoppen met werken voor werknemers geboren in de jaren 1955 t/m 1961 onder voorwaarden mogelijk maakt. Werkgevers zijn bereid hier maximaal een premie van 0,75% over het sv-loon af te dragen. Over de voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze regeling zullen in 2021 nadere afspraken worden gemaakt.

  1. Persoonlijk Keuze Budget

PKB wordt een keuze, de verplichte regeling komt te vervallen. Op bedrijfsniveau kunnen afspraken worden gemaakt om de regeling op vrijwillige basis te continueren. Werknemers kunnen niet verplicht worden om hieraan deel te nemen.

  1. Arbeidsomstandigheden

a. Met betrekking tot rolcontainers wordt gedurende de looptijd van de cao een onderzoek verricht naar de mogelijkheden om de arbeidsomstandigheden op dit punt te verbeteren. Bij dit onderzoek, dat uiterlijk 1 juli 2022 moet zijn afgerond, zal nadrukkelijk de gehele keten betrokken worden. Voor financiering van het onderzoek en implementatie van mogelijke oplossingen, zullen sociale partners o.a. een beroep doen op het SOOB-fonds.
b. In de Arbocatalogus zal als richtlijn worden opgenomen dat met ingang van 1 juli 2021 (orderdatum) in nieuwe auto’s een standkachel aanwezig dient te zijn, indien een chauffeur in de vrachtwagen een wettelijke dagelijkse en/of wekelijkse rust geniet.
c. In de Arbocatalogus zal als richtlijn worden opgenomen dat met ingang van 1 juli 2021 (orderdatum) in nieuwe auto’s een standairco aanwezig dient te zijn, indien een chauffeur in de vrachtwagen een wettelijke dagelijkse en/of wekelijkse rust geniet.

  1. 18 atv-dagen oud KNV bedrijven

De hierbij horende discount op de lonen zal per 1 juli 2021 worden verlaagd van 0,75% naar 0,4%. De hoogte van de discount per 1 januari 2022 zal worden vastgesteld op basis van het aantal deelnemers aan de regeling per 1 oktober 2021.

De regeling van de 18 atv-dagen is niet langer van toepassing op werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt.

  1. Aanvang cao-onderhandelingen 2023

Cao-partijen hebben met elkaar afgesproken om de cao-onderhandelingen voor 2023 tijdig aan te vangen met als doel om per 1 januari 2023 een cao te hebben.

Meer weten?

Contact de expert

Team arbeidsmarkt

Adviseurs