Ondernemers blij met steunfonds sierteelt

Ondernemers betrokken bij de productie, de handel en het transport van sierteelt zijn blij met het steunfonds voor de sector dat minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft aangekondigd. In totaal trekt het kabinet 600 miljoen euro uit om de gehele bedrijfstak financieel te ondersteunen. Over de hele linie kampt de sierteelt sinds de uitbraak van COVID-19 met enorme omzetverliezen. Dat gaat vaak om vele tientallen procenten van de jaaromzet, die voor een belangrijk deel in het voorjaar wordt gerealiseerd.

De 600 miljoen euro wordt onder meer gebruikt om bedrijven die onderdeel zijn van de sierteeltsector financieel te compenseren. Daarbij is 30% van het verlies voor rekening van de bedrijven, de resterende 70 procent wordt met het noodfonds aangevuld.

De overheidssteun is zeer welkom voor veel handelaren en transportondernemers in de sierteeltsector. Sinds de uitbraak van het coronavirus ligt de export van sierteelt vrijwel geheel stil. Omdat ook de binnenlandse vraag naar bloemen en planten enorm is afgenomen verkeren veel ondernemers in zwaar weer. Sommigen melden zelfs een omzetdaling van 90%. “We hebben hier te maken met bedrijven die in een unieke positie zitten”, vertelde minister Schouten in een toelichting op haar besluit tot steun. “Met deze regeling stellen we veel bedrijven in staat de grootste klappen op te vangen.”

Andere vormen van overheidssteun waren voor de sierteeltsector niet toereikend. Voor veel ondernemers is de financiële druk enorm toegenomen omdat het voorjaar de drukste periode van het jaar is. Die omzet lopen zij nu mis. Branchevereniging VERN, evofenedex en Transport en Logistiek Nederland zijn dan ook verheugd dat de overheid de sierteeltsector met inbegrip van transporteurs en handelaren nu wél tegemoet komt.

Meer weten?

Contact de expert

Roger van Straaten

Beleidsadviseur