Ook Eerste Kamer akkoord met kentekening tractoren en motorvoertuigen met beperkte snelheid

De Eerste Kamer heeft, in navolging van de Tweede Kamer, ingestemd met de invoering van een kentekenplicht voor tractoren, motorrijtuigen met beperkte snelheid (mmbs’en), mobiele machines en door deze voertuigcategorieën getrokken aanhangwagens. Na invoering van de wet mogen deze voertuigen alleen na registratie en kentekening bij de RDW de weg op.

Deze wet regelt ook dat tractoren met een constructiesnelheid van meer dan 40 kilometer per uur APK-gekeurd moet worden. Verder komt er voor bovengenoemde voertuigcategorieën een legale snelheidsverhoging naar 40 km/u (mits de constructie dat toelaat), een betere toegang tot diverse wegen en een centraal RDW-ontheffingensysteem voor te brede voertuigen. Ook wordt een eind gemaakt aan de ‘terugkeurvlucht’ van gekentekende voertuigen naar landbouw- of bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid.

Meer verkeersveiligheid en minder oneerlijke concurrentie

TLN is tevreden over deze volgende stap naar invoering van deze lang gewenste wet. Samen met een veertigtal andere organisaties is er jarenlang actief lobby gevoerd. Met de wetswijziging wordt niet alleen de verkeersveiligheid verbeterd, maar kan ook adequaat worden gehandhaafd op overtredingen met deze voertuigen. Daardoor blijft goederenvervoer met deze voertuigen niet langer onder de radar van de handhaving. Wegbeheerders kunnen deze voertuigen straks geregistreerd en gecontroleerd toelaten op doorgaande wegen buiten de bebouwde kom, zodat verkeersonveilige situaties met deze grote en zware voertuigen in stadskernen of op ventwegen kunnen worden voorkomen.

Vermoedelijk eind 2020/begin 2021 van kracht

De verwachting is dat de wet en de bijbehorende nieuwe onderliggende regelgeving die volgt uit de wetswijziging eind 2020, begin 2021 van kracht wordt.

Meer weten?

Contact de expert

Ramon Heerings

Deelmarkt secretaris