Oproep deelname onderzoek individueel roosteren (duurzame inzetbaarheid)

Maakt jouw bedrijf gebruik van een vorm van individueel roosteren? Doe dan mee aan het onderzoek van TNO!

Uit onderzoek in andere sectoren blijkt dat meer maatwerk in werktijden of roosters goed is voor de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Het draagt bij aan hogere tevredenheid over het rooster, een betere match tussen werk en privé en een grotere betrokkenheid bij het rooster en bedrijf. Daarmee vergroot het potentieel ook de aantrekkelijkheid van jou als werkgever of van de sector. Het Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) wil graag weten wat het effect van meer maatwerk in werktijden is op wegvervoerders en haar werknemers. Daarom hebben zij TNO gevraagd hier onderzoek naar te doen.

Vormen van maatwerk

Er zijn verschillende vormen van meer individuele roosters. Hierin worden wensen van werknemers (bv. een specifieke vrije dag of voorkeur voor type rooster) én werkgevers (bezettingseisen) meegenomen. Voorbeelden zijn:

  • Voorkeursroosters
  • Intekenroosters / shiftpicking
  • Matching
  • Zelfroosteren

Doe mee!

Maakt jouw bedrijf gebruik van een vorm van meer maatwerk en individuele roosters bij chauffeurs? Doe dan mee aan het onderzoek! STL is benieuwd naar de ervaringen van jouw bedrijf. Het delen van kennis is belangrijk voor een gezonde sector. Ook wanneer jouw bedrijf in het verleden meer maatwerk in werktijden heeft toegepast of juist van plan is om hiermee aan de slag te gaan, komt STL graag in contact. Bij deelname aan het onderzoek komt een onderzoeker van TNO bij jouw bedrijf langs om te spreken met de werkgever en werknemers.

Gegevens en privacy

TNO neemt geldende regels rond privacy in acht. Zij treffen maatregelen om de gegevens te beveiligen. Zo hebben alleen onderzoekers van TNO toegang tot de onderzoeksgegevens. Rapportage gebeurt op groepsniveau. Individuele deelnemers aan het onderzoek zijn niet herkenbaar. Alleen bij nadrukkelijke toestemming van de deelnemers aan het onderzoek wordt hiervan afgeweken. Meer informatie komt na aanmelding en staat in het privacy statement van TNO.

Aanmelden

Voor meer informatie of om je aan te melden voor deelname aan het onderzoek, kun je contact opnemen met Hedwig Rossing van STL via hrossing@stlwerkt.nl.

Direct aanmelden bij TNO is ook mogelijk, meld je dan bij Hardy van de Ven via hardy.vandeven@tno.nl.

Meer weten?

Contact de expert

Saskia Kraaijenoord

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.