Pakkans inspecties moet omhoog

Zorg voor meer handhaving door inspectie SZW en ILT. Daar drong TLN-directeur Jan Boeve op aan in een gesprek met minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook greep de voorman van de transportbranche de gelegenheid aan om een blijvende terugsluis van de vrachtwagenheffing te bepleiten.

Het gesprek met Wouter Koolmees was de laatste in een reeks van gesprekken die MKB Nederland organiseerde in het kader van de verkiezingen. Samen met MKB Nederland, INRetail, KVNR en OnderhoudNL ging TLN in gesprek over wat er nodig is om Nederland uit de crisis te helpen.

Vergroot handhavingscapaciteit inspecties
Meer slimmere, risicogerichte én fysieke controles in de transportsector zijn nodig om een halt toe te roepen aan overtreders die het marktevenwicht verstoren, vindt TLN. Boeve: ‘Neem de IL&T, die doet nauwelijks fysieke controles. De pakkans en zichtbaarheid moet echt omhoog. Het is belangrijk dat de goeden niet onder de kwaden lijden.’

Zichtbaar handhaven
Minister Koolmees: ‘Ik erken het punt, terecht punt. Daarom heb ik ook structureel 50 miljoen euro vrijgemaakt voor mijn toezichthouder, de Inspectie SZW. En ook wij handhaven slim en risicogericht’. ‘Maar er moet wel zichtbaar en fysiek gehandhaafd worden’, vult Boeve aan. Op dit moment bungelt Nederland onderaan als het gaat om de uitgevoerde controles op rij- en rusttijden in Europa. Ook in het verkiezingsmanifest heeft TLN opgeroepen om de digitale en fysieke handhavingscapaciteit te vergroten.

Uit de crisis verduurzamen
TLN heeft een handtekening gezet onder het Klimaatakkoord en de Uitvoeringsagenda Stadslogistiek. Daarmee gaat TLN vol voor de ambitie om vanaf 2025 de steden emissievrij te bevoorraden. Maar er moet nog een heleboel gebeuren. Boeve: ‘De vrachtwagenheffing moet echt teruggesluisd worden naar de sector om innovatie en verduurzaming voor elkaar te krijgen. Ook vragen wij extra financiële steun van een nieuw kabinet, om in de aanloopfase de transitie op gang te helpen. Op dit moment zijn er 160 elektrische vrachtauto’s en er zijn er zeker 5.000 nodig om de steden emissievrije te bevoorraden. Het gaat dan om zo’n 300 miljoen euro. Wij willen ons graag uit de crisis verduurzamen.’ Lees hier de volledige oproep aan de politiek namens Natuur & Milieu en TLN: Verkiezingsdebat Pamflet - TLN.

Afspraak blijft afspraak
Minister Koolmees: ‘Als onderhandelaar van het vorige regeerakkoord ken ik de afspraak over de vrachtwagenheffing nog heel goed. Dus daar gaan we zeker achteraan.’ In het verkiezingsprogramma van D66 staat ook dit keer dat de vrachtwagenheffing teruggesluisd wordt naar de sector.

Meer weten?

Contact de expert

Team juridisch

TLN juristen en advocaten

Heb je als lid een vraag voor een van onze experts? Neem contact op!

Vragen waar je het antwoord zo 1,2,3 niet op weet? Of twijfel je ergens misschien over? Ons team van de Ledendesk zit dagelijks klaar om al je vragen te beantwoorden of je door te verwijzen naar een specialist via 088-4567567 of per mail via info@tln.nl.