Q&A over landcode bij grenspassage

De verplichte invoer van de landcode bij de grenspassage heeft veel vragen opgeroepen. In dit bericht beantwoorden we de acht meest gestelde vragen en geven we ook antwoord op de vraag wat TLN hiertegen heeft gedaan.

Waarom is deze nieuwe verplichting ingevoerd?
In het Mobility Package is opgenomen dat de tachograaf naast controles op de rij- rusttijden ook ingezet zal worden om de cabotage en detacheringsregels te kunnen controleren. Om de cabotage en detachering te kunnen controleren is het van belang om te weten wanneer de grens gepasseerd is. Vanuit het oogpunt van handhaving is dit waardevolle informatie.

Wat heeft TLN hier tegen gedaan?
TLN heeft altijd gestreefd naar het invoeren van de landcode bij de eerst feitelijk geplande stop, zodat hiermee het invoeren van de landcode gecombineerd kan worden. Echter is na het lange onderhandelingsproces tussen het Europese parlement, de Europese commissie en de Raad de definitie ‘op de grens of dichtstbijzijnde mogelijke stopplaats’ opgenomen in de verordening. TLN heeft dit onderwerp de afgelopen periode ook besproken met het Ministerie I&W en ILT om te wijzen op mogelijke verkeersveiligheidsrisico’s op de grens, de enorm negatieve milieu-effecten en de onnodig extra kosten voor ondernemers.

Moet dit bij alle type tachografen gebeuren? Of registreert de smart tacho 1 dit al automatisch?
Voor zowel de analoge tachograaf, de digitale tachograaf (G1) en smart tacho 1 (G2V1), geldt dat de landcode tijdens een grenspassage ingevoerd moet worden. De nieuwste versies smart tacho’s, de VDO 4.0e en Stoneridge revisie G, ondersteunen de chauffeur wel door een herinnering te geven. Maar ook hier zal de chauffeur nog moeten stoppen en de landcode moeten invoeren. De toekomstige smart tacho 2 (G2V2), vanaf 21 augustus 2023 verplicht in nieuw geregistreerde voertuigen, zal de grenspassage automatisch registreren en dan is stoppen bij een grenspassage niet meer nodig. De smart tacho 2 is nog niet beschikbaar. Voor bestaande voertuigen, die internationaal transport verrichten, geldt een verplichte retrofit en de exacte datum is dan afhankelijk van de aanwezige tachograaf.

Moet de landcode ook ingevoerd worden bij zogenaamd ‘hoefijzervervoer’?
‘Hoefijzervervoer’ is een type binnenlands vervoer waarbij het begin- en eindpunt zich in hetzelfde land bevinden maar de route deels door een ander land loopt. De regelgeving bepaalt dat bij het passeren van een grens van een lidstaat de landcode ingevoerd moet worden. Dus ook bij hoefijzer vervoer moet de landcode bij alle grenspassages ingevoerd worden.

Moet de landcode ook ingevoerd worden als ik slechts enkele kilometers over de grens moet laden en/of lossen?
De landcode moet ingevoerd worden op de grens of de dichtstbijzijnde mogelijke stopplaats na de grens. Ook wanneer enkele kilometers over de grens geladen of gelost wordt dan zal de landcode ingevoerd moeten worden. Wanneer de laad of losplaats de dichtstbijzijnde mogelijke stopplaats is dan kan daar de landcode ingevoerd worden.

Wat zijn de sancties op het niet invoeren van de landcode bij een grenspassage?
De sancties voor het ontbrekende landcode tijdens een grenspassage kunnen per lidstaat verschillen. Voor Nederland geldt dat in de huidige Nederlandse beleidsregel boeteoplegging nu nog alleen een boete bedrag genoemd staat voor het ontbreken van de landcode bij aanvang en/of einde van de dagelijkse werkperiode. De sanctie is dan EUR 100,-. In de loop van 2022 zal deze Nederlandse beleidsregel boeteoplegging worden aangepast en wordt het ontbreken van de landcode bij een grenspassage ook opgenomen.

Levert het niet invoeren van de landcode bij een grenspassage ERRU strafpunten op?
In 2022 zal het ontbreken van de landcode tijdens een grenspassage ook worden opgenomen als zogenaamde ERRU overtreding en zal een SI (Serious infringement) zijn en kan dan 1 ERRU strafpunten in Nederland opleveren.

Q&A bedienen tachograaf
TLN heeft op de website een Q&A (exclusief voor TLN-leden) omtrent het bedienen van de tachograaf bij het passeren van de grens. Hierin uitleg hoe en waar te stoppen en een aantal schematische voorbeelden hoe dit er uit zal zijn.

Meer weten?

Contact de expert

Team Internationaal

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.