Raad keurt akkoord Mobility Package goed, Europees Parlement nu aan zet

De Europese Raad (de vertegenwoordiging van de lidstaten in Brussel) heeft een volgende stap gezet in het proces rond de goedkeuring van het Mobility Package. Deze week maakte de Raad bekend dat zij goedkeuring geeft aan het akkoord dat eerder al bereikt is in december 2019.

Dat was een politiek akkoord waarvoor nog formele goedkeuring vereist is van alle medewetgevers. Naast de Raad zal ook het Europees Parlement haar fiat moeten geven aan het akkoord. Wanneer dat precies gebeurt is momenteel onzeker omdat ook het Parlement vanwege het coronavirus tijdelijk het werk heeft stil gelegd. Naar verwachting zal geprobeerd worden in de komende maanden de procedure in het Parlement weer op te pakken, oorspronkelijk had het Parlement dit al voorzien voor dit voorjaar. Een formele goedkeuring voor de zomer is echter nog steeds mogelijk.

Voor enkele dossiers (detachering, vestigingseisen) geldt een implementatietermijn van 16 maanden, de regels zullen dus niet direct na publicatie van kracht zijn. Dit ligt anders voor de herziene rij- en rusttijden die al twintig dagen na publicatie gelden. De introductie van smart tacho 2 zal drie jaar na publicatiedatum zijn. De retrofit van oudere tachografen zal in 2024 en 2025 plaats moeten vinden. Vanwege de korte implementatietermijn is TLN al bezig met de voorbereidingen om haar leden goed voor te lichten.

Meer weten?

Contact de expert

Team Internationaal

Adviseurs