RDW verhoogt tarieven met gemiddeld 7,8 procent

De RDW tarieven voor 2024 gaan met gemiddeld 7,8 procent omhoog. Voor veel diensten bedraagt de verhoging zelfs 15 procent. De transportsector heeft in een brief aan minister Harbers haar zorgen over de verhoging uitgesproken, maar dit heeft niet tot een aanpassing geleid. Wel zijn er afspraken gemaakt om het proces voor de vaststelling van de tarieven voor komende jaren te verbeteren.

Tijdens het jaarlijkse tarievenoverleg in september heeft de RDW haar tarieven voor 2024 aan de transportsector gepresenteerd. Ondanks het streven naar een gematigd tarievenbeleid (max. 5% verhoging) is er volgens de RDW voor 2024 een grotere verhoging nodig om de begroting rond te krijgen. De inflatie plus toegenomen kosten alsmede een correctie voor tegenvallers uit het verleden zijn volgens de RDW reden voor de gewenste verhoging. Voor bepaalde diensten is er ook nog sprake van een extra tijdelijke verhoging gedurende drie jaar voor de verplaatsing en modernisering van het testcentrum. Voor 2023 was de gemiddelde stijging van de RDW-tarieven 4,9%.

Niet wenselijk

TLN heeft samen met de andere organisaties bezwaar gemaakt tegen de voorgestelde verhogingen. De organisaties vinden een prijsstijging boven de inflatiecorrectie niet wenselijk. Ook vinden zij de aangekondigde verhoging niet passend vanwege de lange wachttijden waar veel bedrijven die voor de toelating en keuring van hun (ADR)voertuigen afhankelijk zijn van de RDW, mee te maken hebben. De organisaties vinden het verder onjuist dat de kosten voor modernisering van het testcentrum aan de sector worden doorberekend.

Brief Harbers

Nadat gesprekken met de RDW niet tot het gewenste resultaat hebben geleid, is er namens TLN, Bovag, RAI, KNV, Fedecom en BMWT een brief naar minister Harbers gestuurd waarin de zorgen over het tarievenvoorstel van de RDW zijn kenbaar gemaakt en het verzoek gedaan is niet akkoord te gaan met de voorgestelde verhoging.

Proces verbeteren

Minister Harbers heeft ingestemd met de uitleg van de RDW voor de voorgenomen tariefsverhogingen. Deze veranderen niet. Wel geeft hij aan het belangrijk te vinden dat de RDW met passende oplossingen komt om de wacht- en doorlooptijden terug te brengen. De RDW is daar inmiddels druk mee bezig. Samen met de sector wordt gekeken naar verdere mogelijkheden tot verbetering. Harbers wil ook de totstandkoming van het tarievenvoorstel 2024 met de sector en de RDW evalueren om zo het proces voor de tarieven voor volgende jaren te verbeteren. Tevens zal er binnenkort een gesprek tussen RDW, ministerie IenW en TLN over de dienstverlening plaatsvinden.

De RDW-tarieven voor 2024 zijn op 7 december gepubliceerd in de Staatscourant. Een overzicht van de tarieven is hier te vinden.

Meer weten?

Contact de expert

Roger van Straaten

Beleidsadviseur

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.