Realisatie klimaatdoelstellingen vrachtvervoer in het nauw

Zonder tijdige en afdoende financiering voor de verduurzaming van de transportsector zijn de klimaatdoelen niet haalbaar. Deze zorg deelt Transport en Logistiek Nederland (TLN) met de Tweede Kamer. De vrachtwagenheffing die pas per 2027 ingaat, maakt de klimaatambities voor 2030 onrealistisch. De branche pleit voor voorfinanciering, een reële netto opbrengst van de heffing die terugvloeit naar de sector en een tijdige voorbereiding. Vandaag debatteert de Kamer over de vrachtwagenheffing.

De verduurzaming van de transportsector wordt mogelijk wanneer de opbrengsten van de vrachtwagenheffing terugvloeien naar de sector. In september vorig jaar ondertekende de minister van Infrastructuur en Waterstaat samen met ondernemersorganisaties TLN, evofenedex en VERN hiervoor een bestuursovereenkomst.

Voorfinanciering

TLN ziet de invoering van de vrachtwagenheffing per 2027 als een probleem voor het op tijd behalen van de klimaatdoelstellingen. Alleen al om de 40 grootste steden in ons land in 2030 te bevoorraden met vrachtwagens die op elektriciteit of waterstof rijden, moet er een enorme transitie plaatsvinden. Berekend is dat hiervoor zo’n 12.000 zero emissie vrachtwagens nodig zijn. De branche stelt daarom voor dat de overheid voorfinanciering organiseert vanaf 2024, het jaar waarin de vrachtwagenheffing oorspronkelijk zou ingaan.

Hoge kosten

Ook maakt TLN zich zorgen om het bedrag dat van de opbrengsten uit de vrachtwagenheffing overblijft na aftrek van allerlei kosten: de gelden zijn immers keihard nodig voor de verduurzaming van het transport en de door de overheid geschatte kosten lopen steeds verder op zo wil TLN bijvoorbeeld niet dat eventueel hoger uitvallende uitvoeringskosten ook nog eens ten koste gaan van het bedrag voor de sector, terwijl meevallende opbrengsten in de staatskas terecht komen.

Voortvarend

Tot slot roept de branche op tot een voortvarende invoering van deze wet. Er is immers al genoeg vertraging geweest. Bestuursvoorzitter van TLN, Elisabeth Post: ‘We moeten nu doorpakken op de invoering, inclusief de voorfinanciering, om de transitie vanaf 2024 veilig te stellen. Anders gaan we de Klimaatdoelen voor 2030 pertinent niet halen.’

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.