‘Road alliantie’ van start, Nederland haakt niet aan

Op 31 januari heeft een aantal West-Europese landen een ‘road alliantie’ gevormd, waarbij zij pleiten voor een gemeenschappelijk beleid voor wegvervoer met betrekking tot ‘sociale dumping’. Nederland heeft besloten niet mee te doen.

De betrokken landen lanceren gezamenlijk plannen voor meer bescherming van chauffeurs. Tevens doen zij voorstellen voor een efficiënte controle binnen de EU om misstanden tegen te gaan. De ‘road alliantie’ is ondertekend in Parijs. De Franse minister Vidalies heeft het initiatief genomen, omdat het onderwerp ‘social dumping in wegvervoer’ hoge prioriteit voor Frankrijk geniet.

Betere regelgeving

Het Nederlandse kabinet onderstreept wel degelijk een groot aantal voorstellen van de alliantie, zoals de bevordering van de e-CMR, betere samenwerking en kennisuitwisseling tussen lidstaten en de aanpak van brievenbusfirma’s en tachograaffraude. Er kon echter niet akkoord worden gegaan met andere voorstellen van de alliantie, zoals een quotum op vergunningen, een totaalverbod op slapen in de cabine en meer nieuwe regelgeving vanuit Brussel. Nederland zet al jaren in op niet meer, maar betere en handhaafbare regelgeving. TLN is het hiermee eens. De Europese vervoersector via verboden en vergunningen aan banden leggen, is niet de oplossing.

Andere koers

Met het niet ondertekenen van de ‘road alliantie’ maakt Nederland momenteel geen deel uit van een Oost- of West-kamp binnen de EU. Alhoewel Nederland veel punten van het West-Europese kamp onderschrijft, kiest het kabinet op een aantal zaken bewust een andere koers. TLN volgt de ontwikkelingen op de voet en houdt u uiteraard op de hoogte.

Meer weten?

Contact de expert

Team Internationaal

Adviseurs