‘Ruimte voor logistiek’ bezoek voor gedeputeerde Van Schie

Op 10 juni heeft gedeputeerde André van Schie van de Provincie Utrecht een werkbezoek gebracht aan het distributiecentrum van HEMA in Utrecht. Dit bedrijfsbezoek werd georganiseerd door evofenedex en Transport en Logistiek Nederland (TLN). Leden van beide ondernemersverenigingen spraken met Van Schie en betrokken ambtenaren over de logistieke uitdagingen in de provincie.

Tijdens het bezoek stond het thema 'ruimte voor logistiek' centraal. Gedeputeerde Van Schie (VVD) sprak met de ondernemers, HEMA en Pot Verhuizingen/Logistiek (TLN-regiovoorzitter), over de ontwikkeling van duurzame en multifunctionele bedrijventerreinen die verschillende modaliteiten ondersteunen. Van Schie gaf aan dat de provincie hierbij een faciliterende rol speelt, vooral met betrekking tot de discussie rondom grootschalig logistiek vastgoed en de komst van zero-emissie zones.

TLN onderstreepte het belang van ruimte voor logistiek vastgoed, zeker met het oog op de gewenste verduurzamings- en efficiëntieslagen. Mark Pot (Pot Verhuizingen/Logistiek), Wessel Deelstra (TLN) en de andere bedrijfsleven partijen drongen daarom bij de provincie aan om voldoende ruimte voor ‘bedrijvigheid’ te behouden.

Tijdens het bezoek werd vanzelfsprekend veel gesproken over de verduurzaming van de logistiek. De ontwikkelingen op het gebied van zero-emissie stadslogistiek, waaronder de inzet van laadinfrastructuur voor elektrische vrachtwagens, de uitdagingen rondom elektriciteitsnetcapaciteit en het gebruik van waterstof als alternatieve brandstof werden met de gedeputeerde gedeeld. Daarnaast heeft de gedeputeerde aangegeven de kansen rondom ‘modal shift’ mee te nemen naar de relevante tafels.

Samenwerking

Gedeputeerde Van Schie zei bij zijn bezoek aan HEMA dat hij het waardeert om de praktijkervaringen van zowel de vervoerders als die van de verladers te bespreken. De gesprekken en inzichten neemt hij mee richting de juiste overleggen. TLN en evofenedex blijven zich inzetten om de uitdagingen en kansen van hun achterban bij de relevante politici en ambtenaren onder de aandacht te brengen. Zo was dit bedrijfsbezoek onderdeel van een reeks bijeenkomsten in het kader van ‘ruimte voor logistiek’.