Schadevergoeding truckkopers weer stap verder

Truckkopers zijn weer een stap dichter bij het terugeisen van bedragen die ze teveel betaalden voor nieuwe vrachtwagens. In een zogeheten tussenvonnis heeft de rechtbank Amsterdam onlangs niets overgelaten van de argumenten van de fabrikanten.

Zo oordeelde de rechtbank dat er niets mis is met de overeenkomsten die zijn gesloten tussen NLtruckkartel en benadeelden. Ook werd vastgesteld dat de schadevorderingen moeten worden bekeken naar Nederlands recht, ook als een vrachtwagen door een Nederlands transportbedrijf in een ander land is gekocht.

Vreemde talen

De truckfabrikanten hadden ook aangevoerd dat de hoeveelheid documenten over deze zaak in vaak meerdere talen te omvangrijk was. Daarover oordeelde de rechtbank resoluut door te stellen dat fabrikanten door heel Europa in staat zijn om vrachtwagens te verkopen en dus ook in staat moeten zijn om vreemde talen te begrijpen. Dat het veel documenten zijn, betekent slechts dat fabrikanten wat harder moeten werken.

Zes jaar geleden legde de Europese Commissie kartelboetes op van in totaal bijna drie miljard euro aan DAF, Daimler, Iveco, Volvo/Renault en Scania. Dit was het gevolg van prijsafspraken tussen de fabrikanten. Gedupeerde ondernemers verenigden zich onder meer in claimorganisatie NLtruckkartel. Deze wordt vertegenwoordigd door advocatenkantoor Hausfeld en gesteund door ondernemersorganisatie TLN en transportverzekeraar TVM.

Andere geschilpunten

In het eerste kwartaal van 2023 wordt de zaak voortgezet en komen andere geschilpunten aan bod. Dit is niet de enige procedure die bij de rechtbank Amsterdam loopt. Groepen van gedupeerden zijn gebundeld en per groep is er gedagvaard. Dat betekent dat de behandeling van de zaak van een andere groep op een ander moment zal plaatsvinden. Zo zijn er medio september 2022 nieuwe zittingsdagen gepland voor een tweede groep benadeelden. De onderwerpen komen wel overeen met wat eerder is behandeld.

Een schikking kan een verder vervolg van de procedure tegenhouden. Jeroen van Velzen van advocatenkantoor ‘Meesters in Business’ is bestuurder van NLtruckkartel en waakt zodoende over de belangen van TLN-leden. Over deze uitspraak zegt hij: ‘Wederom is dit een bevestiging dat gedupeerde vrachtwagenkopers recht hebben op vergoeding van hun schade. Sinds enkele jaren roepen wij fabrikanten op om hun vertragingstactieken te stoppen en hun verantwoordelijkheid te nemen. Ook dat is maatschappelijk ondernemen. Laat je klanten niet achter met de schade die je zelf hebt veroorzaakt, maar herstel het vertrouwen en sluit dit dossier!’

Meer weten?

Contact de expert

Team juridisch

TLN juristen en advocaten

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.