ShoppingTomorrow: op pad met de expertgroep City Distribution

De expertgroep City Distribution is dit jaar voor de derde keer onderdeel van het ShoppingTomorrow-jaar. De expertgroep is een initiatief van TLN, Prologis en Rijksuniversiteit Groningen en kwam onlangs voor de tweede maal bijeen.

​​ShoppingTomorrow is het jaarlijkse onderzoeksprogramma van Thuiswinkel.org waarin onderzoek wordt gedaan naar de belangrijkste ontwikkelingen binnen digital commerce. Verdeeld over ongeveer 25 expertgroepen doen jaarlijks 500 tot 600 e-commerceprofessionals mee aan ShoppingTomorrow. Het onderzoeksjaar loopt van mei tot en met januari, waarbinnen vier congressen zijn opgenomen. Daarnaast komt de expertgroep ongeveer zes keer bijeen om hun onderzoek uit te voeren en uit te werken.

Dit jaar is TLN voor het derde jaar op rij host van de expertgroep City Distribution. Deze expertgroep gaat onderzoeken welke B2B- en B2C-stromen er nu al gebundeld worden en waar kansen liggen voor verdere bundeling. Steeds vaker worden B2B-zendingen gecombineerd met B2C-zendingen. Deze bundeling van goederenstromen leidt tot kostenbesparing en vermindering van het aantal vervoersbewegingen. Dit laatste is met name in de binnenstad van groot belang.​

​Tweede expertgroepsessie

De tweede expertgroepsessie vond plaats in het nieuwe distributiecentrum van PostNL in Amsterdam Zuid-Oost. Na een interessante rondleiding op deze locatie, hebben de circa 20 experts in groepjes gediscussieerd over thema’s als samenwerking tussen ketens en distributiestructuren op weg naar zero-emissie. Aan het einde van het onderzoeksjaar worden de uitkomsten van de expertgroep gepubliceerd in de bluepaper City Distribution 2020.

​​Opschalen zero-emissie oplossingen

Tijdens de discussie over samenwerking met partijen in ketens hebben de experts het gehad over het opschalen van onderlinge samenwerkingen, de mogelijkheden en belemmeringen voor het opschalen van al bestaande zero-emissie oplossingen, de impact van autoluwe zones en het stimuleren van circulariteit. Om zo efficiënt mogelijk om te gaan met vervoersstromen zou het bijvoorbeeld mogelijk moeten zijn dat een consument bij het ontvangen van een pakketje ook retourzendingen kan meegeven, ongeacht met welke logistiek dienstverlener de verlader een overeenkomst heeft.

Samenwerking tussen vervoerders optimaliseren​

Een ander aspect dat is besproken is het verder optimaliseren van de samenwerking tussen vervoerders , zodat consumenten na een werkdag zelf hun pakketjes kunnen ophalen bij een cityhub in de vorm van bijvoorbeeld een pakketkluizenwand. Nu is het vaak zo dat wanneer de consument niet thuis is, een pakketje teruggenomen wordt naar het distributiecentrum waarna het op een later moment opnieuw aangeboden wordt bij de consument. Juist op de laatste kilometers worden veel kosten gemaakt. Verdergaande samenwerking levert naast voordelen voor het milieu ook een kostenbesparing op bij vervoerders.

Scenario’s verschillende zendingen​

Na een plenaire terugkoppeling door elke groep, is besloten dat in de zomerperiode drie scenario’s of ‘journeys’ van verschillende typen zendingen worden uitgewerkt: een palletzending, een pakketzending en een food-zending. Voor elk van deze type zendingen wordt beschreven wat de kenmerken en bijzonderheden zijn en wat de voorwaarden zijn om deze zendingen gebundeld én zero-emissie in de binnenstad af te leveren. Tijdens het Shopping Today congres in september presenteert de groep in een aantal korte pitches haar visie hierop.