Smartphone gebruik in verkeer

Veilig Verkeer Nederland (VVN) en Transport en Logistiek Nederland (TLN) gaan samenwerken om het gebruik van smartphones tijdens het rijden tegen te gaan.

Toename verkeersongevallen

Het aantal verkeersongevallen door het gebruik van smartphone is de laatste tijd flink toegenomen. Dat is naar voren gekomen uit de meest recente verkeersveiligheidsonderzoeken van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Deze ontwikkeling is zorgwekkend te noemen. De Minister Schultz heeft het onderwerp dan ook als top prioriteit bestempeld voor het verkeersveiligheidsbeleid.

SafeDrivePod

Om het smartphone gebruik tijdens het rijden tegen te gaan, gaan VVN en TLN de SafeDrivePod onder de aandacht brengen bij ondernemers. De SafeDrivePod blokkeert alle tekstfuncties van de smartphone zodra het voertuig rijdt. Het apparaat bestaat uit een kleine zender die eenmalig wordt gekoppeld aan de smartphone. Wagenparkbeheerders kunnen de SafeDrivePod voor hun eigen voertuigcombinaties monitoren.

Oplossing verkeersveiligheid

VVN en TLN gaan de SafeDrivePod actief onder de aandacht brengen bij ondernemers die de verantwoordelijkheid dragen voor de verkeersveiligheid van hun chauffeurs en andere weggebruikers. VVN en TLN zijn van mening dat het apparaat de oplossing kan zijn voor het verbeteren van de verkeersveiligheid in Nederland.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs