Start vrachtwagenheffing niet eerder dan 2024

Het kabinet heeft op voorstel van minister Van Nieuwenhuizen van I&W ingestemd met het wetsvoorstel vrachtwagenheffing. Die wet moet de invoering regelen van een kilometerheffing voor vrachtauto’s.

Update 2 juli 2020: De start van de vrachtwagenheffing zal niet eerder dan 2024 plaatsvinden. Dit heeft minister Cora van Nieuwenhuizen bevestigd in een brief aan de Tweede Kamer. In het najaar volgt een update voor de totale planning van de invoering van de vrachtwagenheffing.

In de toelichting bij de wet geeft het kabinet aan hoe de opbrengsten in overleg met de transportsector worden besteed aan verduurzaming en innovatie. Het kabinet heeft het wetsvoorstel nu naar de Raad van State gestuurd voor advies. Pas wanneer dat advies is ontvangen en verwerkt, wordt het definitieve wetsvoorstel openbaar.

Kritiek
Vorig jaar kon iedereen reageren op het concept-wetsvoorstel in een openbare consultatie. TLN heeft toen op een aantal onderdelen positief gereageerd. Zo zou het Eurovignet worden afgeschaft en de MRB worden teruggebracht tot het verplichte EU-minimumniveau. Ondanks die verlaging leidt de nieuwe heffing per saldo tot een hogere belasting voor het goederenvervoer. Daarom is het voor TLN essentieel dat de netto-opbrengsten daadwerkelijk worden teruggesluisd naar de sector. Het concept-wetsvoorstel gaf onvoldoende borging hiervan. Een ander punt kritiek was dat het kabinet een deel van de opbrengsten wilde afromen om terugvallende inkomsten van de dieselaccijns te compenseren. Die zouden ontstaan omdat de invoering van de vrachtwagenheffing tot minder gereden kilometers zou leiden, en dus tot minder accijnsinkomsten.

Nadere afspraken
TLN is benieuwd of de kritiekpunten door het kabinet op een goede manier zijn verwerkt in het wetsvoorstel dat nu naar de Raad van State is gestuurd. Intussen voert TLN momenteel intensief overleg met het ministerie van IenW over nadere afspraken over de besteding van het belastinggeld.

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid