Startschot versnelling digitalisering logistieke ketens

Tijdens de ICT & Logistiek beurs in Utrecht is op 8 november 2022 het officiële startschot gegeven voor de aanpak van de versnelling van de digitalisering in de logistieke ketens. Met het programma Digitale Infrastructuur Logistiek zetten overheid én bedrijfsleven samen de schouders onder toekomstbestendige logistieke ketens waarbij digitaal samenwerken de hoofdrol speelt.

Vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat was Ruth Clabbers (Directeur-generaal Luchtvaart en Maritieme zaken) aanwezig bij de lancering. De noodzaak om stappen te maken met digitalisering zijn volgens haar glashelder: “We kunnen niet langer varen op onze gunstige geografische ligging en onze uitstekende fysieke achterlandinfrastructuur. Digitalisering is de komende jaren DE onderscheidende factor. Met het programma DIL geven we gezamenlijk invulling aan de broodnodige digitalisering en zorgen we ervoor dat onze logistieke ketens hun positie in de wereldtop kunnen behouden. Samen zorgen we voor efficiëntere en duurzamere logistiek.”

Stephanie Wagenaar (Manager Leden & Sectorontwikkeling bij TLN) benadrukt het belang van samenwerken. Wagenaar: “Het is goed dat er vanuit zo’n brede vertegenwoordiging samen ingezet wordt op de versnelling van digitalisering in de transport- en logistieksector. Als TLN zien we de waarde van datagedreven en papierloos ondernemen. Daar zetten wij ook op in via inzet op standaarden, lobby, inspiratie en educatie. Wij zien het programma DIL als een kans versnelling op het vlak van digitalisering te realiseren binnen onze achterban, met als doel sterke en toekomstbestendige ondernemingen in een sterk logistiek Nederland.”

Slim samenwerken door het delen van data

In de basis gaat het om efficiënt samenwerken in de hele logistieke keten. Om veilig en beheersbaar data te delen, is er een nieuwe manier van werken nodig. Je wilt als bedrijf zelf over de data gaan die je deelt en weten dat het veilig en foutloos is. Met een centraal platform gaat dat niet, hier geef je de data weg. Om de gewenste nieuwe manier van werken te ondersteunen, is er een digitale infrastructuur in de maak waarbij je decentraal data kunt delen: de Basis Data Infrastructuur (BDI).

Met de komst van een BDI werken alle partijen in de logistieke keten efficiënt samen. In ‘Living labs’, een soort proeftuinen, gaan Nederlandse bedrijven nu al aan de slag met de uitwerking hiervan in de praktijk.

Ondersteuning voor mkb-bedrijven bij digitalisering

Een belangrijk onderdeel van het DIL programma is het bieden van ondersteuning aan mkb-bedrijven die verder willen met digitalisering om klaar te zijn voor wat in de toekomst nodig is om mee te blijven doen: nationaal, maar ook internationaal. Zo’n 69 procent van het Nederlandse mkb-bedrijfsleven is echter nog niet klaar om volledige digitaal samen te werken.

Via www.logistiekdigitaal.nl kunnen bedrijven een eerste scan uitvoeren om hun niveau en behoefte te peilen. Ook is hier al een aanbod te vinden met diverse initiatieven die helpen bij het digitaliseren van logistieke processen.

Ruth Clabbers, Directeur-generaal Luchtvaart en Maritieme zaken van IenW, Ivanka Janssen, Chief Supply Chain Officer, Executive VP Philips en Johan Kerver, MT-lid evofenedex en kwartiermaker Logistiek Digitaal

Over het programma Digitale Infrastructuur Logistiek (DIL)

DIL is een programma waarbij overheid en bedrijfsleven samen optrekken en wordt financieel ondersteund door een bijdrage uit het Nationaal Groeifonds. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam, Schiphol, evofenedex, TLN, douane en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven werken samen aan de uitvoering. Het DIL programma realiseert een versnelling van de ontwikkeling van een decentrale basis data infrastructuur en helpt ondernemers stappen te maken naar data-gedreven werken. Connekt treedt op als programmabureau en coördineert de uitvoering.

Tijdens ICT & Logistiek in de jaarbeurs in Utrecht op 8, 9 en 10 november helpt Logistiek Digitaal (onderdeel van het DIL programma) mkb’ers in de logistieke ketens in het stap voor stap digitaliseren van hun bedrijf. Dat start met een stevige digitale basis om daarna als bedrijf slim om te gaan met data en 100 procent digitaal samen te werken. Zowel beginners als gevorderden zijn welkom tijdens de verschillende workshops én in de beursstand (02.A006) waar bedrijven een test kunnen doen om te ontdekken welke stappen zij kunnen zetten om (verder) te digitaliseren.

Meer weten?

Contact de expert

Denise van Vliet

communicatieadviseur

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.