Stop op distributiecentra is onverstandig

Dinsdag vindt er een debat plaats in de Tweede Kamer over de ruimtelijke ordening in Nederland. Het CDA heeft eerder aangekondigd met een motie te komen die oproept tot een bouwstop van grootschalige distributiecentra. Transport en Logistiek Nederland vindt deze motie onverstandig. Logistiek vastgoed is immers van essentieel belang voor de efficiënte en duurzame bevoorrading van onze inwoners en bedrijven.

Daarbij zou de ruimtelijke ordening in Nederland volgens Transport en Logistiek Nederland veel integraler benaderd moeten worden dan tot nu toe het geval is, waarbij multifunctioneel grondgebruik en een goede inpassing in de omgeving cruciaal zijn. Zonder aanvullende ruimte komt de bevoorrading van de groeiende bevolkingsomvang in Nederland in het gedrang; distributiecentra in Nederland hebben voor het overgrote deel alleen Nederland als verzorgingsgebied. Slechts een beperkt aantal houdt ook voorraden aan voor de landen om ons heen.

Bekijk de interviews van TLN in de media over dit onderwerp:

Meer weten?

Contact de expert

Cees Pille

Clustermanager logistiek

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.