Tachograafkaarttarief definitief naar 95 euro

Het tachograafkaarttarief in Nederland wordt vanaf 2022 verhoogd naar 95 euro. Dat meldt de Staatscourant. TLN is van mening dat het tarief veel te hoog is ten opzichte van andere Europese lidstaten. De tariefverhoging vanwege inflatiecorrectie met 2 euro van 93 naar 95 euro is daarom wat TLN betreft een bij herhaling verkeerd signaal.

TLN en evofenedex hebben dan ook hun ongenoegen over de voorgenomen verhoging eerder kenbaar gemaakt richting KIWA en de ILT. Daarbij komt nog dat de 2 euro tariefsverhoging ten goede komt aan de ILT, waar die anders als efficiencykorting in het tarief zou zijn verwerkt en waardoor het tarief voor 2022 gelijk aan 2021 op (afgerond) 93 euro zou zijn gebleven. TLN vindt dit een curieuze gang van zaken, aangezien in het nog steeds niet ingevoerde nieuwe tariefstelsel voor ILT- en KIWA-producten en -diensten de principes van ‘kostendekkendheid zonder winstoogmerk’ en ‘geen kruissubsidies tussen winstgevende en verlieslatende producten’ voorop staan.

Zeven jaar en 2 verkiezingen verder
TLN vraagt zich dan ook af, wanneer dit nieuwe tariefstelsel, waarover als sinds 2015 gesproken en nagedacht wordt op het ministerie van I&W, daadwerkelijk zal worden ingevoerd. Het ministerie heeft op 16 december in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven, dat de nog in mei 2021 gehoopte invoerdatum per 1 januari 2022 wederom niet gehaald wordt. Wel voert het ministerie een inflatiecorrectie door per komend jaar, wat voor de tachograafkaarten een prijs van 95 euro zou gaan betekenen. De huidige demissionaire minister laat het aan haar opvolger om het proces van het nieuwe tariefstelsel verder vorm te geven. Wanneer is dus nog niet bekend, maar TLN en evofenedex verwachten wel van het ministerie dat de prijs van de tachograafkaarten in een acceptabele lijn wordt gebracht met de elders in Europa geldende prijzen (gemiddeld ongeveer 60 euro).

Meer weten?

Contact de expert

Roger van Straaten

Beleidsadviseur