Tariefsverhoging CBR slechts ten dele teruggedraaid

Minister Cora van Nieuwenhuizen (IenW) heeft het tarievenvoorstel van het CBR voor 2020 goedgekeurd. TLN kan zich slechts ten dele vinden in de uitkomst.

​Vorige maand had Van Nieuwenhuizen het CBR nog verzocht om het eerder door hen ingediende tarievenvoorstel naar beneden bij te stellen. Nu blijkt dat het CBR daaraan slechts ten dele invulling heeft gegeven en dat de minister het CBR alsnog toestaat om met betrekking tot de tarieven van de divisie Rijgeschiktheid af te wijken van het uitgangspunt van kostendekkendheid.

Tariefsverhoging van 3,5 procent

De tariefsverhoging van de productgroep medisch is door het CBR op 0 procent gezet. De tariefswijziging voor de overige productgroepen, waaronder het theorie- en praktijkexamen en de tussentijdse toets, is echter gelijk gebleven aan het eerder door het CBR ingediende tarievenvoorstel. Generiek betekent dit een tariefsverhoging van 3,5 procent.

Teleurstellend

TLN is blij met de keuze van het CBR om af te zien van de voorgenomen tariefsverhoging van de productgroep medisch. Zeker met het oog op de met het CBR afgesloten spoedprocedure, en de aanleiding hiervan, zou het niet op zijn plaats zijn geweest om een tariefsverhoging in deze categorie door te voeren. Teleurstellend is dat de tariefsverhoging van de andere productgroepen wél doorgang vindt. Want dit betekent wederom een kostenverhoging voor de vervoerder, op een terrein waar geen (goedkoper) alternatief voorhanden is.

Meer weten?

Contact de expert

Roger van Straaten

Beleidsadviseur