Tegemoetkoming vaste lasten nodig voor transportondernemers

In het tweede steunpakket van het kabinet moeten ook transportbedrijven gebruik kunnen maken van de TOGS-regeling, benadrukt TLN. Transporteurs vallen nu nog buiten de boot, terwijl zij wel kampen met omzetverlies. Met name Kleine Transportondernemers (KTO’ers) worden hard getroffen.

Transportondernemers kunnen op dit moment geen gebruik maken van de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS). Dat is omdat de SBI-code waaronder transportondernemers vallen, niet is opgenomen in de lijst met SBI-codes die voor de TOGS-regeling is vastgesteld. Dat is onrechtvaardig, onderstreept TLN. Transporteurs die bijvoorbeeld voor retailers rijden, kampen net als winkeliers met omzetverlies. In de huidige regeling komen de winkels die zij bevoorraden in aanmerking voor de TOGS-regeling, maar vissen transportbedrijven achter het net. TLN schat dat zo’n 1.000 tot 1.300 transportondernemers binnen de voorwaarden van de regeling vallen, maar daarvoor niet in aanmerking komen.

Kleine Transportondernemers
Met name Kleine Transportondernemers verkeren in zwaar weer. Bij een navraag onder TLN-leden melden ondernemers met één NIWO-vergunning een gemiddeld omzetverlies van 40 procent, 10 procent hoger dan het gemiddelde van alle respondenten. Daarbij melden relatief veel KTO’ers een omzetverlies van 70 procent of meer. Kleine transportondernemers hebben nu minder werk, of staan zelfs helemaal stil, terwijl zij nog steeds hoge vaste lasten hebben, zoals de leasekosten, motorrijtuigenbelasting en verzekeringskosten van een vrachtwagen.

Tweede Steunpakket
In het tweede steunpakket van het kabinet moet ook deze groep ondernemers een beroep kunnen doen op overheidssteun. Het huidige pakket schiet tekort, herhaalt TLN. “Er zat weinig verfijning in. Dat betekent dat er bedrijven tussen zaten die er bikkelhard behoefte aan hadden, maar die er geen gebruik van konden maken”, benadrukte TLN-voorzitter Elisabeth Post eerder al,
“laten we in het nieuwe steunpakket alsjeblieft heel goed kijken naar maatwerk, want dat is echt nodig.”

In contact met het ministerie van Economische Zaken onderstreept TLN dat de huidige regeling niet toereikend is. TLN pleit bij het departement voor adequate, financiële steun, waarbij het kabinet meer rekening moet houden met bedrijfsspecifieke kenmerken.

Meer weten?

Contact de expert

Roger van Straaten

Beleidsadviseur