Terugkeerplicht voertuig mogelijk van tafel

De in Europa zwaar bediscussieerde terugkeerplicht van voertuigen naar de standplaats gaat mogelijk van tafel. De conclusie van de advocaat-generaal luidt dat de terugkeerplicht er nooit had mogen komen. Het Hof van Justitie zelf moet nog uitspraak doen, maar in de regel worden aanbevelingen van de advocaat-generaal door de rechters van het Hof opgevolgd. De uitspraak van het Hof wordt in februari 2024 verwacht.

Een fors aantal, vooral Centraal- en Oost-Europese Lidstaten had bezwaar aangetekend tegen deze maatregel, alsmede tegen een aantal andere maatregelen uit het mobility package (onder andere cabotagebeperkingen, wijzigingen rij- en rusttijden en toepassing detacheringsrichtlijn). De advocaat-generaal gaat alleen mee met het schrappen van de terugkeerplicht, alle overige maatregelen uit het mobility package blijven overeind staan.

De impact van deze maatregel is enorm groot, terwijl de economische, sociale en ecologische effecten onvoldoende zijn onderzocht. De maatregel treft vervoerders daarom onevenredig en daarom moet de maatregel van tafel, aldus de advocaat-generaal.

TLN is blij dat er uiteindelijk duidelijkheid komt in februari, want hoewel de maatregel allang van kracht was, hing nog altijd boven de markt wat het Hof ervan zou vinden. Tot die tijd hielden sommige bedrijven in Europa zich er wel aan, sommige niet of hooguit ten dele. Dat is onaanvaardbaar, maar vrijwel zonder consequenties omdat controles erop in veel lidstaten ontbreken. TLN was geen uitgesproken voorstander van de terugkeerplicht, mede omdat de overige maatregelen uit het mobility package al voldoende bijdragen aan een eerlijker speelveld. Die laat de advocaat- generaal gelukkig ongemoeid. Maar dan moet wel de handhaving op het mobility package in zijn geheel sterk verbeteren in de EU.

Meer weten?

Contact de expert

Team Internationaal

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.