TLN blij met investeringen in veiligheid N-wegen

TLN is blij met de 50 miljoen euro die minister Van Nieuwenhuizen van IenW uittrekt voor het veiliger maken van N-wegen. Met dat geld haalt de overheid obstakels zoals bomen langs de rijbaan weg, of plaatst zij vangrails in de berm.

​Van Nieuwenhuizen maakte haar plannen bekend in een interview met het Algemeen Dagblad. Van de 50 miljoen gaat 25 miljoen euro naar wegen van de Rijksoverheid, de andere 25 miljoen euro naar wegen van de p​rovincies. Provincies moeten zelf 75 procent van de kosten bijleggen. Op deze manier hoopt de minister provincies aan te sporen om maatregelen te nemen tegen de onveiligheid op veel N-wegen.

Stap in de goede richting

De plannen van Van Nieuwenhuizen zijn een stap in de goede richting. Provinciale wegen zijn al jaren het meest onveilig en TLN vindt dat deze wegen zo snel mogelijk verbeterd moeten worden. Nederland moet met het oog op de toekomst méér investeren in onze wegen. Niet alleen het Rijk en de gemeenten, maar ook de provincies moeten hun bijdrage leveren. Dit is wat TLN betreft een van de belangrijkste thema’s voor de Provinciale Statenverkiezingen volgend jaar.

Op provinciale wegen leidt inhalen vaak tot onveilige situaties, ze zijn vaak te smal en er staan vaak obstakels dicht langs de weg, waardoor uitwijken onmogelijk is.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs