TLN blijft lobbyen voor belangen logistieke sector 

De stembureaus zijn inmiddels gesloten en zojuist hebben de media de uitslagen van de exitpolls bekend gemaakt. De resultaten geven een eerste indicatie van de definitieve uitslag van deze verkiezingen. Hieruit blijkt dat de Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders als grootste partij uit de bus is gekomen, op de voet gevolgd door PvdA-GroenLinks en de VVD. Grote verliezers zijn D66 en CDA. Op basis van deze eerste exitpoll lijken voor een nieuw kabinet minimaal drie partijen nodig.

TLN blijft bij de komende kabinetsformatie de onderhandelende partijen informeren over onze standpunten om zo de belangen van transport- en logistieke sector een goede plek te geven in het nieuwe regeerakkoord. Daarbij zet TLN vooral in op meer geld voor beheer en onderhoud van infrastructuur, voldoende ruimte voor logistiek en een doortastende aanpak van de netcongestie zodat onze ondernemers zich verder kunnen inzetten voor de verdere verduurzaming. Om ondernemers over deze zaken snel duidelijkheid te bieden is een spoedige kabinetsformatie noodzakelijk.

De duiding van TLN over de definitieve uitslag, welke kabinetsformaties mogelijk zijn en wat deze op basis van de verkiezingsprogramma’s kunnen betekenen voor de transport- en logistieke sector volgt morgen in een extra verkiezingsnieuwsbericht. Hierin gaan we ook in op hoe TLN de belangen van haar leden behartigt bij de partijen die betrokken zijn bij de coalitieonderhandelingen.

Inzet TLN Verkiezingsmanifest 2023

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.