TLN: doe altijd aangifte bij ladingdiefstal

Het is belangrijk om bij ladingdiefstal altijd aangifte bij de politie te doen. Die oproep doet TLN aan al haar leden. Opsporing en vervolging bij deze vorm van criminaliteit is van groot belang voor transportondernemers, chauffeurs en opdrachtgevers.

​​Sinds mei vorig jaar kan iedere ondernemer 24 uur per dag aangifte doen van ladingdiefstal via het telefoonnummer 088-0087444, zonder tijdverlies en ongeacht plaats en tijd. Deze dienstverlening moet bijdragen aan het terugdringen van het aantal diefstallen.

Aanleiding voor de oproep van TLN is een open brief van een grote transporteur aan het adres van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. In de brief pleit de ondernemer voor serieuzere aandacht van de politie voor ladingdiefstallen. Ze kosten het bedrijfsleven jaarlijks zo’n 350 miljoen euro en verslechteren de concurrentiepositie van Nederland als doorvoerland. Opdrachtgevers moeten vertrouwen hebben dat hun lading veilig is.

Omvang

TLN herkent het signaal van de betreffende ondernemer. Geregeld ontvangt de vereniging klachten van leden dat met name de regionale eenheden van de politie deze vorm van criminaliteit onvoldoende aandacht geven. Chauffeurs, ondernemers en opdrachtgevers zijn daar het slachtoffer van.

De branchevereniging wil een goed inzicht hebben in de omvang van de problematiek. Het vermoeden bestaat dat de situatie ernstiger is dan de cijfers suggereren. Lang niet altijd geven bedrijven ladingdiefstal aan, omdat het beeld bestaat dat er toch niets mee wordt gedaan. Dat is niet terecht en staat verbetering in de weg, stelt TLN.

Speerp​unt

Er is weliswaar nog altijd te weinig aandacht voor de problematiek, maar er zijn wel stappen in de goede richting gezet. Zo is de aanpak van transportcriminaliteit op aandringen van TLN benoemd tot speerpunt binnen het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC). Het platform richt zich op de aanpak van criminaliteit tegen het bedrijfsleven.

Verder heeft de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie ladingdiefstal tot prioriteit benoemd en is het telefonisch aangifteloket geopend. Ook stijgt het aantal beveiligde parkeerplaatsen. Mede op aandringen van TLN heeft de Tweede Kamer eind vorig jaar een motie aangenomen waarin minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat wordt opgeroepen grond beschikbaar te stellen voor beveiligde parkeerplaatsen voor vrachtauto’s.

​Juist om een goed beeld te hebben van de omvang en ontwikkeling van de criminaliteit, is aangifte van belang, aldus TLN.

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid