TLN en evofenedex blijven betrokken bij totstandkoming afwegingskader grootschalige distributiecentra

Logistiek vastgoed is van essentieel belang voor de efficiënte en duurzame bevoorrading van onze inwoners en bedrijven. Vandaag heeft minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat), mede namens minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) en Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de uitwerking van een afwegingskader voor grootschalige distributiecentra, zoals een aangenomen motie afgelopen oktober heeft verzocht. De ministers komen, samen met de provincies, in het eerste kwartaal van 2023 met een landelijke beleidslijn en een afweegkader.

In de brief geeft de minister aan dat zij wil dat ook grootschalige distributiecentra op een kwalitatief goede manier een plek krijgen, omdat deze een belangrijke functie in onze maatschappij vervullen. De aanpak van het programma ‘Grip op grootschalige bedrijventerreinen’ wordt toegelicht. Transport en Logistiek Nederland en evofenedex zijn betrokken bij dit programma en hebben in de afgelopen periode aandacht gevraagd voor zowel het maatschappelijke als het economische belang van logistiek. De partijen vinden het belangrijk dat er voldoende ruimte blijft voor nieuwe grootschalige distributiecentra en geven daarbij aan de kansen te willen benutten die meervoudig ruimtegebruik en ruimtelijke inpassing kunnen bieden.

De partijen denken graag verder mee bij de totstandkoming van een afwegingskader dat recht doet aan de maatschappelijke en economische functie van het Nederlandse logistieke systeem, waar distributiecentra onderdeel van uitmaken.

De kamerbrief is hier te lezen.

Meer weten?

Contact de expert

Cees Pille

Clustermanager logistiek

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.