TLN en VVT doen een loonbod van 3%

Vandaag, 10 november 2023, heeft de tweede ronde van het cao-overleg tussen Transport en Logistiek Nederland (TLN), VVT en de vakbonden plaatsgevonden. TLN heeft een loonbod uitgebracht van 3% en daarbij enkele andere voorstellen gedaan. De vakbonden hebben hier teleurgesteld op gereageerd.

Economisch klimaat

Na een korte inhaalvraag in verband met de coronacrisis ziet de wereld er in 2023 heel anders uit. Consumenten houden de hand op de knip en onze leden zijn pessimistisch over de toekomst. Desondanks blijft de arbeidsmarkt krap en blijft TLN inzetten op een toekomstbestendige cao, zoals eerder met de vakbonden is gedeeld.

Voorstel TLN

De onderhandelingsdelegatie heeft de voorstellen van de vakbonden goed bestudeerd en is in het licht van de visie van TLN op een toekomstbestendige cao tot de volgende voorstellen gekomen:

 • Loonbod van 3%;
 • Een looptijd van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 (1 jaar);
 • Wachtdag bij ziekte wordt afgeschaft;
 • Loonschaal A’ wordt afgeschaft;
 • De trede 0 in alle schalen wordt afgeschaft;
 • Jeugdloon voor gekwalificeerde jongeren wordt afgeschaft;
 • Cao à-la-carte: de mogelijkheid om 4 vakantiedagen te kopen of verkopen, de mogelijkheid creëren om vakantiegeld op bedrijfsniveau per maand te betalen en mogelijkheden om zaken onder de WKR-regeling te brengen niet langer verbinden aan een dispensatieverzoek;
 • Werknemers krijgen de mogelijkheid om structureel overwerk te weigeren vanaf 50 uren per week. Werknemer moet aan het begin van een kalenderjaar duidelijk maken of hij al dan niet gebruik wenst te maken van deze regeling;
 • Het opnemen van een definitie van stagiair in de cao, alsmede een minimum stagevergoeding van €200,- per maand;
 • Verplichte melding Tijd-voor-Tijd regeling schrappen;
 • Een werkafspraak om in 2024 met sociale partners een onderzoek te doen naar en concrete afspraken te maken over een minimum-cao en eventuele andere (tussen)varianten.

Reactie vakbonden

De vakbonden hebben zeer teleurgesteld en geschrokken gereageerd op onze voorstellen. Zij hebben benadrukt dat de tijd dringt en dat zij snel tot een nieuwe cao wensen te komen en dat met name ons loonbod hiervoor te wensen overlaat. Wel waren de vakbonden tevreden met het loslaten van de A’ schaal, de trede 0 en het schrappen van het jeugdloon voor gekwalificeerde jongeren.

Vervolg

Cao-partijen hebben afgesproken om op 24 november 2023 weer bij elkaar te komen voor verder cao-overleg.

De Unie heeft haar voorstellen kenbaar gemaakt. Klik hier om deze te bekijken.

Meer weten?

Contact de expert

Team arbeidsmarkt

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.