TLN en VVT doen eindbod

De werkgeversdelegatie van TLN en VVT heeft tijdens de 4e ronde van het cao-overleg nogmaals benadrukt dat er snel duidelijkheid dient te komen voor werknemers en werkgevers over de loonontwikkeling in 2023 en heeft daarom een ultieme poging gedaan middels een eindbod om tot een snel cao resultaat te komen.

TLN is zich er terdege van bewust dat er momenteel sprake is van een onzekere tijd. De stijgende inflatie, de almaar groter wordende economische onzekerheid en de energiecrisis raken ons allemaal. Zowel de leden van TLN, alsmede de werknemers van de leden hebben er daarom baat bij dat er snel duidelijkheid komt over de loonontwikkeling in het jaar 2023. Dit is tijdens het cao-overleg van vandaag dan ook uitvoerig besproken.

Eindbod

TLN heeft tijdens de onderhandelingen van vandaag uiteindelijk besloten om een eindbod te doen. Het eindbod bestaat in de kern uit een loonstijging van 7,5% en een eenmalige uitkering van €250,- per 1 januari, een reiskostenvergoeding en de doorbetaling van verplichte opleidingstijd. Tevens committeert TLN zich aan een gezamenlijke toekomstagenda voor 2023.

Reactie vakbonden

FNV en CNV hebben aangegeven dat zij het eindbod van TLN neutraal aan de achterban zullen voorleggen. De Unie heeft aangegeven dat het eindbod van TLN positief wordt voorgelegd aan de achterban.

Meer weten?

Contact de expert

Team arbeidsmarkt

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.