TLN: ‘Handhaving op Belgische kilometerheffing onaanvaardbaar’

TLN krijgt, sinds de invoering van de kilometerheffing in België in 2016, steeds meer signalen van problemen met de tolheffing en de handhaving ervan.

​Het registratiesysteem in de vrachtwagens hapert regelmatig en ongemerkt, zodat de chauffeur niet weet dat hij geen tol betaalt en een boete riskeert. Tegelijkertijd handhaaft de Belgische inspectie zonder uitzondering en legt het 1.000 euro boete op aan de chauffeurs als er geen tol is betaald.

Onacceptabel

Daarbij komt dat de boetes in België direct worden geïnd. ‘Er zijn zoveel boetes opgelegd, honderden inmiddels, dat er een onacceptabele situatie is ontstaan’, aldus TLN, dat al vanaf de invoering van de kilometerheffing in België ervoor pleit om eerst het registratiesysteem foutenvrij te maken en dan pas te gaan handhaven.

Dieptepunt

Een triest dieptepunt werd onlangs nog bereikt. Een van de chauffeurs van transportondernemer Reining werd aan het einde van de dag door Belgische inspecteurs aan de kant gezet. Hij kreeg direct te horen dat hij de volgende ochtend pas weer verder kon rijden, omdat de werkdag van de betreffende inspecteurs erop zat. Verder kreeg de chauffeur in kwestie een boete van duizenden euro’s, inclusief nog niet betaalde boetes van het bedrijf waartegen een bezwaar loopt vanwege de niet werkende techniek.

Overleg

Om genoemde klachtenregen een halt toe te roepen, verzoekt TLN tot:

  • Opschorting van de handhaving, tot het systeem wél goed werkt
  • Een reëel boetebeleid; chauffeurs die duidelijk te goeder trouw zijn dienen geen of lage boetes te krijgen, terwijl notoire fraudeurs die willens en wetens zonder goedwerkend tolkastje België inrijden zwaar dienen te worden bestraft
  • Introductie van een ‘dagkaartje’ voor ondernemers die niet dagelijks in België actief zijn
  • Afschaffing van het systeem in België waarbij chauffeurs meteen boetes moeten afrekenen, terwijl inning achteraf tussen België en Nederland prima is te regelen
  • Overleg tussen de Nederlandse minister van Infrastructuur en Milieu en haar collega’s in België, teneinde de problematiek snel op te lossen

Meer weten?

Contact de expert

Team Internationaal

Adviseurs