TLN hoopt op meer geld voor infrastructuur in uitwerking van Hoofdlijnenakkoord

Transport en Logistiek Nederland is tevreden dat de formerende partijen na bijna zes maanden tot een Hoofdlijnenakkoord zijn gekomen. Het is nu zaak dat een nieuw kabinet snel de uitwerking van het akkoord ter hand gaat nemen. Tegelijkertijd signaleert TLN met teleurstelling dat er te weinig geld wordt vrijgemaakt voor het bereikbaar houden van Nederland, waaronder het wegwerken van achterstallig onderhoud en het aanleggen van nieuwe infrastructuur.

‘In het akkoord worden mooie woorden gewijd aan de vis,’ zegt Elisabeth Post, bestuursvoorzitter van TLN, ‘maar in de financiële vertaling van het akkoord wordt niet gerept over de boter. Dat baart ons grote zorgen.’

Zo vindt TLN het goed dat PVV, VVD, NSC en BBB hebben aangegeven dat 17 belangrijke, nieuwe infrastructuurprojecten die nu in de ijskast staan, alsnog worden uitgevoerd.

Maar ook daarbij heeft TLN een kanttekening. ‘We willen graag meer zekerheid over de realisatie van die projecten’, stelt Post. ‘Het is belangrijk dat de overheid alles op alles zet om te zorgen dat er voldoende middelen, mankracht en stikstofruimte zijn om de infrastructuurprojecten die gepauzeerd zijn ook écht te realiseren. Ook hier komt het aan op de uitwerking van het akkoord door de nieuwe minister van infrastructuur.’

Consequent overheidsbeleid

Ook baart het TLN zorgen dat in het Hoofdlijnenakkoord staat dat bezien wordt op welke manier het instellen van zero-emissiezones - die vanaf 2025 worden ingevoerd in tientallen binnensteden - kan worden uitgesteld.

‘Als sector zijn we bezig met het maken van een flinke verduurzamingsslag,’ zegt bestuursvoorzitter Post. ‘Veel transportondernemers hebben al in elektrificatie van hun wagenpark geïnvesteerd. Voor het nemen van investeringsbeslissingen hebben ondernemers duidelijkheid en een consequent overheidsbeleid nodig, geen overheid die zwalkend beleid voert. Daar kan je als ondernemer immers geen investeringsbeslissingen, die in onze sector om heel veel geld gaan, op baseren. En juist in zo’n ingewikkelde transitie moet je de koplopers niet kopschuw maken door het veranderen van de spelregels tijdens het spel.’

Wel positief is dat het Hoofdlijnenakkoord meldt dat het Klimaatfonds moet worden gebruikt voor innovaties zoals waterstof. En dat Nederland de Europese duurzaamheidsregelgeving niet strenger mag maken dan hij al is, zodat we een gelijk speelveld houden met onze buurlanden.

Ook een goede zaak is dat er in het akkoord staat dat het Kabinet met voorrang gaat werken aan het oplossen van de netcongestie: filevorming op het stroomnet nu er steeds meer elektrisch geladen wordt.

‘Nederland is logistiek koploper en kan dat blijven’

Verder is TLN tevreden dat er in het Hoofdlijnenakkoord aandacht is voor de verbetering van het vestigingsklimaat voor ondernemers. Recente lastenverzwaringen voor ondernemers worden deels teruggedraaid en ook wordt regeldruk tegengegaan.

‘Nederland is logistiek koploper en kan dat blijven, mede door een gunstig vestigingsklimaat’, zegt Post. ‘Recente lastenverzwaringen voor ondernemers, verhoging van de energie- en vermogensbelasting die zijn aangekondigd sinds Prinsjesdag worden deels teruggedraaid. Dat is een gunstige ontwikkeling.’

Tot slot vindt TLN het positief dat volgens het Hoofdlijnenakkoord strenger wordt opgetreden tegen lage lonen en slechte arbeidsomstandigheden voor internationale medewerkers. Het toekomstige kabinet wil dat de aanbevelingen van het rapport Roemer dat voor verbetering van de werk- en leefomstandigheden van internationale medewerkers moet zorgen, worden uitgevoerd. Dat juicht TLN toe.

‘Als transport- en logistieke sector hebben wij internationale medewerkers hard nodig. Wij vinden het belangrijk dat zij hier onder dezelfde arbeidsomstandigheden kunnen werken als alle andere medewerkers.’

‘Nederland is logistiek koploper en kan dat blijven’
Elisabeth Post, bestuursvoorzitter TLN

Meer weten?

Contact de expert

Team Public Affairs

Adviseurs

Heb je als lid een vraag voor een van onze experts? Neem contact op!

Vragen waar je het antwoord zo 1,2,3 niet op weet? Of twijfel je ergens misschien over? Ons team van de Ledendesk zit dagelijks klaar om al je vragen te beantwoorden of je door te verwijzen naar een specialist via 088-4567567 of per mail via info@tln.nl.