TLN-leden uiten zorgen bij Europese Commissie

Onlangs bezocht een delegatie TLN-leden samen met voorzitter Elisabeth Post de Europese Commissie in Brussel. Tijdens een openhartig gesprek met Kabinetsleden van Eurocommissaris Valean uitten zij hun zorgen over de praktische gevolgen van de invoering van het Mobility Package.

Het gesprek volgde op een eerdere brief aan de Europese Commissie. Daarin is gewezen op de negatieve gevolgen voor de transportsector, als maatregelen uit het Mobility Package niet overal gelijk gehandhaafd worden.

Return home vehicle

Een van de onderwerpen die besproken werd was de terugkeerverplichting voor voertuigen. Verschillende leden benadrukten daarbij dat invoering van de verplichte terugkeer van het voertuig leidt tot capaciteitsverlies. Daardoor zal de druk op de logistieke keten nog verder toenemen. Met mogelijk grote verstoringen tot gevolg in een transportmarkt die door corona toch al onder druk staat.

Gedeelde zorg

De Commissie deelde die zorgen en snapt dat de RVH-maatregel diep ingrijpt op bedrijfsprocessen van logistieke dienstverleners en in de huidige marktomstandigheden een ontwrichtende werking kan hebben om de economie. Daarnaast onderstreepte de kabinetsleden dat de maatregel indruist tegen de duurzaamheidsdoelstellingen van de EU, omdat meer vrachtwagens leeg zullen terugrijden naar het land van herkomst. De EC verbaasde zich bovendien dat massaal protest over de regeling uit is gebleven, gezien de grote impact ervan. Ondanks de gedeelde zorgen, liet de EC de delegatie weten dat uitstel van de invoering niet mogelijk is. Daarvoor is namelijk een aanpassing nodig in de wetgeving, die waarschijnlijk ook met een spoedprocedure niet vóór 21 februari gemaakt kan worden. Ook liet de EC weten dat zowel in de Europese Raad als het Parlement nog steeds een meerderheid vóór de verplichting is.

Rechtszaak

Een aantal Oost-Europese lidstaten is het niet eens met de RHV-regeling en heeft hierover een zaak aangespannen bij het Europese Hof van Justitie. Hoewel het altijd lastig is vooraf zekerheid te geven over wat de uitspraak gaat zijn, bevestigen verschillende bronnen dat de uitspraak in die zaak waarschijnlijk grote gevolgen voor de regeling heeft en zelfs kan leiden tot afstel. Met name omdat de verplichting indruist tegen een aantal belangrijke grondprincipes en ambities van de Europese Unie, zoals het vrij verkeer van goederen, diensten en kapitaal en de CO2-reductiedoelen uit de Green Deal. Tot het Hof hierover uitspraak doet zal de sector vanaf 21 februari aan de verplichting moeten voldoen. Het Hof doet naar verwachting eind 2022 of begin 2023 uitspraak.

Cabotage

In het gesprek met de kabinetsleden uitten TLN-leden hun zorgen over de onduidelijkheid rondom de nieuwe cabotageregels. Het is namelijk nog steeds niet helder wanneer er precies sprake is van cabotage bij voor- en natransport van gecombineerd vervoer en wanneer de cooling off periode begint of eindigt. Het feit dat de lidstaten zelf verder invulling kunnen geven aan de regels rondom voor- en natransport bij gecombineerd vervoer leidt bovendien tot een lappendeken aan verschillende maatregelen, terwijl het Mobility Package dat juist zou moeten voorkomen. De aanwezige leden van het kabinet merkten op dat de Europese Commissie die zorgen begreep; zij gaven aan dat het bovenstaande punten oppakt.

Detachering

Ook werd de complexiteit van de nieuwe detacheringsrichtlijn besproken. De ondernemers benadrukten dat nog veel onduidelijk is over de regeling en dat de administratieve rompslomp de regeling onwerkbaar maakt voor bedrijven. Bovendien geldt ook bij deze richtlijn dat lang niet alle lidstaten klaar zijn om deze in te voeren of te handhaven. De Europese Commissie onderschreef deze zorg en gaf aan dat zij in afwachting zijn van informatie van lidstaten (slechts 6 lidstaten hadden informatie aangedragen) en dat nieuwe praktische informatie snel als mogelijk volgt. Ook worden trainingen gegeven over het gebruik van het IMI portaal, het systeem waar detachering in bijgehouden wordt. TLN is daarbij al actief betrokken.

Meer weten?

Contact de expert

Team Internationaal

Adviseurs