TLN licht Mobility Package toe voor breed publiek

Vandaag schoof Elmer de Bruin, coördinator internationaal bij TLN, aan bij het Multimodaal-event van Nieuwsblad Transport. Hij lichtte de stand van zaken toe met betrekking tot het Mobility Package.

De Bruin besprak eerst nog eens de aanleiding van het Mobility Package: ‘De ambitie was en is op Europese schaal de scheefgroei aan te pakken, onduidelijke complexe regels tegen te gaan, tot eerlijke arbeidsomstandigheden te komen en een einde te maken aan de nomaden op de weg en social dumping.’

Definitief akkoord

Daarna ging De Bruin kort in op het proces: ‘Het heeft zeker 2 jaar geduurd om tot een akkoord te komen, zo gevoelig was de materie soms. De Europese Raad en Transportcommissie zijn inmiddels akkoord. En op 8 juli is het aan het Europees Parlement om haar akkoord te geven. Gebeurt dat, dan kan het Mobility Package definitief bekrachtigd worden en uiterlijk in september ingaan.’

Eigen ingangsdatum

De Bruin benadrukt dat de dossiers uit het Mobility Package elk een eigen ingangsdatum kennen. Zo noemt hij de cabotageregels, die 18 maanden na publicatiedatum inwerkingtreden. Hetzelfde geldt voor de regels rondom detachering en markttoegang. Op het onderdeel rij- en rusttijden/digitale tachograaf is de termijn echter 20 dagen na publicatiedatum.

Pure winst

Tot slot volgde er nog een korte ronde met vragen en antwoorden. Daarin noemde De Bruin het veelomvattende Mobility Package ‘een moedige poging om tot Europees gedragen regelgeving te komen’. Hij ziet het Mobility Package als pure winst, omdat het bijdraagt aan een gelijk speelveld in Europa. De Bruin is ‘niet helemaal ontevreden’ over het resultaat, zeker niet als het gaat om het tegengaan van het nomadenbestaan van chauffeurs en de postbusconstructies. Minder tevreden is De Bruin over de verplichte 4 dagen cooling off. En twijfels heeft hij over de terugkeerplicht van het voertuig naar het land van registratie. ‘Dat lijkt een goede regeling, maar wellicht leidt dit tot druk op de tarieven. En echt duurzaam is het ook niet.’

Meer weten over het Mobility Package? Bezoek dan ook deze pagina op de TLN-website.

Meer weten?

Contact de expert

Team Internationaal

Adviseurs