TLN maakt werk van gewenste standaardisatie in de sector

Met de onlangs uitgesproken ambitie van de overheid om transport- en logistieke bedrijven zoveel mogelijk te laten digitaliseren, wordt TLN bevestigd in haar eerdere keuze om volop in te zetten op standaardisatie in de sector.

​Drie knelpunten staan op dit moment de verdere digitalisering van de transport- en logistieke sector in de weg staan: de gefragmenteerde wetgeving, het ongelijke speelveld en de gebrekkige interoperabiliteit. In het rapport ‘Digitale Transport Strategie Goederenvervoer’, dat minister Cora van Nieuwenhuizen onlangs naar de Tweede Kamer stuurde, worden oplossingsrichtingen geschetst om genoemde knelpunten te verhelpen.

Prima oplossing

TLN kan zich goed vinden in de oplossingsrichtingen, waarbij de overheid zoveel als mogelijk wil aansluiten bij de al bestaande processen in het bedrijfsleven. Zo is standaardisatie, genoemd als middel om de interoperabiliteit tussen de verschillen ICT-systemen te bevorderen, volgens TLN een prima en misschien wel de enige oplossing om te komen tot een meer gedigitaliseerde sector.

TransFollow

Een goed voorbeeld wat dat aangaat, is TransFollow, een initiatief van TLN en evofenedex en ontwikkeld in nauw overleg met verladers, logistiek dienstverleners én ICT-leveranciers. TransFollow faciliteert volgens de iDEAL-gedachte het proces met betrekking tot de uitwisseling van informatie over de zending (e-CMR). Het doet dit op een veilige en gestandaardiseerde wijze, in Nederland, maar ook steeds vaker over de grens.

SUTC

TLN is de afgelopen jaren ook actief betrokken geweest bij programma’s vanuit de overheid, zoals het Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP) en Talking Traffic, en ook bij ontwikkelingen vanuit de sector, zoals het Open Trip Model en de begeleidingsbrief Afval (EBA). Om de verdere ontwikkeling van standaarden beter te kunnen faciliteren en te stimuleren, besloten TLN en evofenedex met ondersteuning van de Topsector Logistiek om de Stichting Uniforme Transport Code (SUTC) te reactiveren als beheers- en expertisecentrum voor logistieke ICT-standaarden. De SUTC werkt daarbij nauw samen met onder meer GS1.

DALTI

Verder is TLN verheugd over de oprichting van DALTI, dat mede op initiatief van TLN is opgericht en de belangen behartigt van ICT-leveranciers in de transport- en logistieke sector. DALTI heeft als doel de samenwerking tussen ICT-leveranciers onderling en tussen externe partijen als overheden en brancheorganisaties te bevorderen. Speerpunten daarbij zijn standaardisatie en kennisdeling, waarbij een nauwe en intensieve samenwerking tussen TLN, evofenedex en DALTI vanzelfsprekend is.

Meer weten?

Contact de expert

Denise van Vliet

communicatieadviseur