TLN: Nieuw Europees Parlement moet fors investeren

Bij de verkiezingen heeft er een grote verschuiving plaatsgevonden in de verdeling van de Nederlandse zetels voor het Europees Parlement. PVV is vooralsnog de grote winnaar, door 6 zetels winnen en te groeien naar 7. GroenLinks-PvdA is de grootste geworden, met 8 zetels. De peilingen in de andere lidstaten wijzen echter uit dat er op Europees niveau niet veel aan de zetelverdeling zal veranderen. ‘Het is belangrijk dat Europa de komende jaren fors blijft investeren in het onderhoud en de aanleg van het Europese multimodale infrastructuurnetwerk. Het is noodzakelijk dat de plannen die er al liggen worden uitgevoerd’, zegt Elisabeth Post, bestuursvoorzitter bij TLN.

TLN nodigt de gekozen Europarlementariërs uit om verder te praten over de belangrijkste logistieke opgaven. Europa moet stevig investeren in de randvoorwaarden voor de uitvoering van de Green Deal en de implementatie van TEN-T. Dat vraagt om een doortastende aanpak op bijvoorbeeld het elektriciteitsnetwerk, om handhaving op een gelijk speelveld voor ondernemers in de logistiek en simpelweg om meer geld. ‘TLN eist continuïteit en duidelijkheid voor ondernemers’, zegt Post.

Uitslagen

Hoewel het nu nog om een exitpoll gaat, is het duidelijk dat er een behoorlijke verschuiving in de zetelverdeling plaats heeft. PVV is evenals bij de Tweede Kamerverkiezingen ook nu de grote winnaar en NSC en BBB, die voor het eerst meedoen in Europa, pakken in de exitpoll respectievelijk 1 en 2 zetels. GroenLinks-PvdA krimpt iets, maar is in de exitpoll wel de grootste. Grootste verliezer is ditmaal Forum voor Democratie, die volgens de exitpoll geen zetel overhoudt in het Europees Parlement.

Nieuw parlement, continuïteit in de afspraken

Transport en logistiek vormen de drijvende kracht van de Europese economie en erkenning van deze rol is belangrijk. De afgelopen zittingsperiode van het Europees Parlement zijn er veel afspraken gemaakt over verduurzaming van de sector en efficiënter transport. En ook over eerlijke arbeidsomstandigheden voor chauffeurs in heel Europa, meer en veilige truckparkings en versterking van het Europese multimodale netwerk en infrastructuur.

Deze doelstellingen liggen er nu, maar ze zijn nog niet volledig uitgevoerd. TLN pleit ervoor dat het Europees Parlement zijn ambitie om te investeren in een toekomstbestendige Europese logistieke sector voortzet. Daarvoor zijn forse investeringen, regie op de uitvoering van plannen, handhaving van wet- en regelgeving en nadere uitwerking noodzakelijk.

Hoe nu verder?

Tot en met zondag 9 juni wordt er nog in de rest van de Europese Unie gestemd, waarna volgende week de definitieve uitslag bekend wordt. TLN heeft in de afgelopen campagneperiode goede relaties opgebouwd met de toekomstige Nederlandse Europarlementariërs en zal dat ook doen met de toekomstige Nederlandse Eurocommissaris. Deze wordt naar verwachting in november bekend, net als het inhoudelijke werkprogramma voor Europa voor de komende vijf jaar. Met dit goede netwerk en onze belangenbehartigers in Brussel kan TLN meepraten over de relevante wetgevingsinitiatieven. TLN kijkt uit naar de nieuwe zittingsperiode van het Europees Parlement en draagt als kennisorganisatie graag bij aan toekomstbestendige, duurzame en eerlijke wetgeving.

Meer weten?

Contact de expert

Mick Evers

Adviseur Public Affairs