TLN Over: Tweede Kamerverkiezingen 2023

Op 22 november 2023 is het zover en gaat Nederland naar de stembus voor een nieuw parlement. De afgelopen maanden heeft TLN de belangen van de logistieke sector bij de politieke partijen onder de aandacht gebracht. En de politiek heeft geluisterd.

TLN heeft met haar verkiezingsmanifest aandacht gevraagd voor verduurzaming, bereikbaarheid, criminaliteitsaanpak en fysieke ruimte voor logistiek. Al deze thema’s zijn terug te vinden in de verkiezingsprogramma’s van de meeste partijen.

Vanuit de breedte bekeken, mogen we erg tevreden zijn met de veelal genuanceerde blik die de politiek heeft van onze sector en haar uitdagingen. Er zijn dit jaar zelfs enkele partijen die een paragraaf logistiek of goederenvervoer in hun programma hebben opgenomen. Dat getuigt van begrip voor ons belang.

Noodzaak

Veel partijen zien de noodzaak voor duurzaam goederenvervoer via lucht, water en land. Een ‘modal shift’ van goederentransport heeft de aandacht van grote partijen als VVD, PvdA/GroenLinks en D66. Dat gaat bij enkele partijen gepaard met investeren in verduurzaming van de binnenvaart en het oplossen van knelpunten.

Netcongestie en het gebrek aan laadcapaciteit voor elektrische vrachtwagens krijgen van bijna alle partijen aandacht, hoewel de oplossingen die ze aandragen nog lang niet concreet genoeg zijn om het probleem op te lossen.

Er worden ook nieuwe ideeën gepresenteerd. Zo streeft Volt naar een volledige stop op de verkoop van verbrandingsmotoren tegen 2030, voor zowel personen- en vrachtvervoer. En wil de VVD dat ondernemers helpen het stroomnet te ontlasten door zelf energie op te wekken en aan derden te leveren. D66 wil een efficiëntieslag maken door lege vrachtwagens te verminderen en zelfrijdende vrachtwagens te stimuleren. En de PVV wil zich terugtrekken uit het VN-Klimaatakkoord en stoppen met regelgeving op duurzaamheid.

Op gebied van bereikbaarheid zien we de trend van afgelopen jaren zich voortzetten, met maar weinig partijen die fors willen investeren in nieuwe wegen. Onder andere CDA, PVV, VVD en BBB willen wel investeren in het onderhoud en de verbetering van bestaande infrastructuur.

PvdA/GroenLinks hoopt de filedruk te verminderen door vrachtwagens via de ‘maut’ zwaarder te belasten. TLN gaat met hen in gesprek over het kostopdrijvende effect dat deze maatregel zal hebben. De meeste partijen zijn het eens over het verminderen van de vliegbewegingen op Schiphol, hoewel het belang van de logistieke functie van deze mainport zeker erkend wordt.

Verkiezingsprogramma’s

Veel partijen zoals BBB, D66 en PvdA/GroenLinks, hebben aandacht voor de inpassing van logistiek vastgoed in het landschap. ChristenUnie, Volt en Partij voor de Dieren willen diertransporten beperken. Ook de arbeidsomstandigheden in de transportsector, schijnconstructies en arbeidsmigranten kunnen op aandacht van de politiek rekenen.

Er is dus veel aandacht voor logistieke thema’s. De verkiezingsprogramma’s zijn belangrijk want politici baseren hier de komende jaren hun inbreng op. Ook is het de inzet voor onderhandelingen over de kabinetsformatie. Deze aandacht voor logistiek zorgt er tijdens de kabinetsformatie hopelijk voor dat er deals gesloten worden die onze sector voor uit helpen.

Die kabinetsformatie moet niet te lang duren want op gebied van stikstof, bereikbaarheid en verduurzaming moeten we vaart maken. TLN zal de formerende partijen dan ook op het hart drukken om snel tot een kabinet te komen.

Maar eerst met zijn allen naar de stembus, om ons democratisch recht uit te oefenen en het volgende kabinet van de juiste richting te voorzien!

Dit artikel is reeds gepubliceerd in HUB., hét ledenblad van TLN.
Auteur: Janna de Groot, coordinator Public Affairs.

VEEL AANDACHT VOOR LOGISTIEKE THEMA’S

Meer weten?

Contact de expert

Team communicatie

Communicatie adviseurs & medewerkers

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.