TLN positief over regierol Rijk nieuwe distributiecentra

Voor de bouw van nieuwe distributiecentra gaat het Rijk samen met de provincies en de logistieke sector geschikte locaties benoemen.

Dit blijkt uit een brief van minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. De minister schrijft dat de overheid hierbij eerst kijkt naar bestaande terreinen en pas daarna op aangewezen plekken in de specifieke goederencorridors. Er moet dan sprake zijn van een aantoonbare behoefte, een goede inpassing in het landschap en het benutten van de al aanwezige infrastructuur. Ook krijgen gemeenten de bevoegdheid om zonnepanelen op het dak van nieuwe distributiecentra te verplichten, voor de bijdrage aan de opwekking van duurzame energie.

Ollongren stuurde haar brief aan de Kamer in aanvulling op het ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Deze visie schetst hoe de leefomgeving in Nederland er over dertig jaar uit kan zien. De ontwikkeling van de voor logistiek en goederenvervoer essentiële distributiecentra is vaak in een te negatief daglicht geplaatst, stelde TLN in een eerdere reactie. Veel adviezen en publicaties over XXL-distributiecentra voeden deze beeldvorming. De groei van de bevolking in Nederland, de toename van e-commerce en onlineaankopen en de gewenste ontwikkeling naar circulariteit zullen leiden tot een stijgende vraag naar logistiek en goederenvervoer. Hierdoor is ruimte nodig voor nieuwe distributiecentra en andere op- en overslagfaciliteiten.

In de brief van minister Ollongren ziet TLN een bevestiging dat het kabinet zich dat ook realiseert en wil zorgen voor voldoende ruimte voor deze faciliteiten. Het is begrijpelijk en goed dat het Rijk en de provincies hierbij de regie nemen en samen met de logistieke sector de afweging maken tussen de behoefte aan ruimte en de bescherming van de omgeving.

TLN benadrukt dat er ook ruimte moet zijn voor logistieke hubs aan de randen van de steden. Hier kunnen transportbedrijven ladingen bundelen en vindt overslag naar zero-emissie voertuigen plaats. Hierdoor gebeurt het transport en de belevering van steden zo schoon, veilig en efficiënt mogelijk. Dit bevordert de leefbaarheid in binnensteden en levert een bijdrage aan de reductie van CO2-uitstoot. In de Ontwerp-NOVI staat ook beschreven dat overheden hier ruimte voor moeten reserveren. Zo kan er toegewerkt worden naar emissievrije bevoorrading van binnensteden vanaf 2025.

Meer weten?

Contact de expert

Cees Pille

Clustermanager logistiek