TLN reageert op ‘Mobility Package’

De Europese Commissie legde met haar ‘Mobility Package’ een maatregelenpakket op tafel dat de Europese transportsector eerlijker en socialer moet maken. TLN reageert.

Bijgaand een weergave van de voorstellen van de Commissie ten aanzien van cabotage, detachering en rusttijden, plus de reactie van TLN.

Voorstellen commissie

De huidige cabotageregeling stelt dat een vervoerder uit een ander land drie binnenlandse ritten in 7 dagen mag maken. Het commissievoorstel houdt in dat men gedurende deze 5 dagen onbeperkt binnenlandse ritten mag uitvoeren, maar dan wel tegen lokale lonen. Voor internationaal vervoer stelt de Commissie voor om een chauffeur die 4 dagen of langer in een kalendermaand in een andere lidstaat is geweest tegen de lokale lonen van die lidstaat te laten werken.

De huidige situatie ten aanzien van de rusttijden is onduidelijk: een deel van de lidstaten verbiedt het houden van de 45 uur rust in de cabine, terwijl anderen dit wel toestaan. Hierdoor ontstaat een lappendeken van regelingen. In het commissievoorstel staat een algeheel verbod om de 45 uur rust in de cabine door te brengen. Daarnaast moet de transportondernemer de chauffeur eens in de 3 weken in staat stellen naar huis te gaan.

Reactie TLN

Alhoewel we zien dat de Commissie streeft naar een eerlijk en sociaal pakket, zijn we niet onverdeeld positief over de voorstellen. TLN vindt 5 dagen onbeperkt binnenlandse ritten maken door een buitenlandse vervoerder veel te ruim, ondanks het voorstel om dat wel uitsluitend tegen lokale tarieven te laten doen, wat meehelpt aan het creëren van een eerlijk speelveld in Europa.

TLN is verder niet gelukkig met het voorstel ten aanzien van het internationale vervoer, dat een administratieve nachtmerrie wordt. De ondernemer kan te maken krijgen met vele verschillende loonregimes per maand, omdat veel internationale chauffeurs regelmatig 4 dagen in een maand diverse landen aandoen. De lappendeken blijft, de naleving en de handhaving lijken onmogelijk.

Het voorstel voor de rusttijden is geen verbetering en juist minder flexibel. Dit is opvallend, omdat uit de analyses die de Commissie heeft laten verrichten duidelijk blijkt dat de bestaande voorschriften niet de nodige flexibiliteit bevatten voor het wegtransport. Bovendien wil TLN dat, juist gezien de benodigde flexibiliteit in het internationale transport, het doorbrengen van de 45 uur rust in de cabine eens in de 4 weken mogelijk zou moeten zijn. Bij voorkeur op een bewaakte parkeerplaats met de juiste voorzieningen.

Meer weten?

Contact de expert

Team Internationaal

Adviseurs