TLN: spoedig meer ruimte voor vrachtvluchten op Schiphol nodig

TLN, evofenedex en Air Cargo Netherlands (ACN) roepen de minister van Infrastructuur en Waterstaat op om vóór het begin van het nieuwe zomerseizoen (25 maart) de ‘local rule’ te implementeren, die de positie van vrachtvluchten op Schiphol verbetert.

​​Anders bestaat het risico dat de afname van vrachtvluchten doorzet tot de herfst van 2018 met als gevolg grote schade voor im- en exporteurs, logistieke bedrijven, de werkgelegenheid in de luchtvracht (25.000 arbeidsplaatsen) en het vestigingsklimaat in ons land.

Met de voorgestelde local rule komen er meer start- en landingsrechten (slots) voor vrachtvluchten, in een tijd van capaciteitsgebrek op Schiphol. In de maanden november en december is het aantal vrachtvluchten op Schiphol met twaalf procent teruggelopen.​

Zorgen capaciteit slotcoörd​​inator

Aanstaande donderdag staat de local rule op de agenda van de Tweede Kamer tijdens het Algemeen Overleg Luchtvaart met minister Van Nieuwenhuizen. TLN, evofenedex en ACN maken zich vooral zorgen over de capaciteit van de onafhankelijke ‘slotcoördinator’ die de local rule moet uitvoeren.

De personele bezetting bij de slotcoördinator is beperkt, terwijl zijn rol in het toewijzen van capaciteit in tijden van slotschaarste op Schiphol steeds belangrijker en complexer wordt. Snelle invoering van de local rule mag niet in gevaar komen door de beperkte middelen van de slotcoördinator.

​Voorstel voor local rule

Op 14 december 2017 heeft het Coordination Committee, waarin alle luchtvaartmaatschappijen die op Schiphol vliegen vertegenwoordigd zijn, een breed gedragen voorstel bereikt voor een local rule om de positie van vrachtvluchten op Schiphol uit te breiden.

Het voorstel berust op drie pijlers: borging historische rechten op slots (start- en landingsrechten), ruimte voor incidentele slotuitkering en slotoptimalisatie door het opnieuw uitgeven van niet-gevlogen slots. Zo zijn vorige week donderdag vanwege de storm veel slots niet gebruikt, die opnieuw uitgegeven zouden kunnen worden.

Dit laatste onderdeel wordt door partijen verder uitgewerkt om de consequenties goed te kunnen overzien. Dit hoeft geen vertraging op te leveren voor het implementeren van de andere onderdelen van de local rule.

Essentieel voor succes​​

‘TLN wil graag meer ruimte voor vrachtvluchten op Schiphol’, zegt TLN-voorzitter Arthur van Dijk. ‘Luchtvracht is essentieel voor de mainportpositie van Nederland. TLN blijft zich hier dan ook voor inzetten, om het belang van vracht op Schiphol bovenaan de politieke agenda te houden.’​​

Meer weten?

Contact de expert

Susanna Leemhuis