TLN start met verenigingsblad ‘HUB’

Per 2021 stopt de samenwerking tussen TLN en BDUvakmedia. Niet uit ontevredenheid, maar omdat beide partijen een andere weg naar de toekomst kiezen. TLN introduceert ‘HUB’, een echt verenigingsblad. BDUvakmedia ontwikkelt het ‘Transport & Logistiek’-magazine verder als een multimediaal platform voor de sector.

Eerder dit jaar liet TLN onderzoek doen naar de communicatie tussen vereniging en leden. Daaruit bleek dat de positie van het ‘Transport en Logistiek’-magazine voor veel leden onduidelijk is. Velen denken dat TLN eindverantwoordelijk is voor de inhoud van dit magazine. Dat is niet zo. Tegelijkertijd bleek uit het onderzoek dat er bij TLN-leden behoefte bestaat aan een verenigingsblad, als aanvulling op de andere communicatiemiddelen van TLN, zoals de website, het liveblog, de sociale media en de bijeenkomsten.

Ongeveer tegelijkertijd met genoemd onderzoek startte TLN een traject om de vereniging sterker te maken voor de toekomst. Het bestuur van TLN laat zich daarbij begeleiden door adviesbureau Berenschot. Dat vroeg de leden van TLN waarmee de vereniging zich vooral moet bezighouden. Hoewel het nog te vroeg is voor eindconclusies, is wel al duidelijk dat belangenbehartiging bovenaan staat. Daar hoort ook de ontwikkeling van de sector bij: ondersteuning van de bedrijven tegen de achtergrond van een snel veranderende omgeving.

‘HUB’ gaat invulling geven aan genoemde belangenbehartiging en bedrijfsondersteuning, met praktische, handzame en uiteraard informatieve artikelen waarin de leden van TLN centraal staan. Het blad zal tienmaal per jaar als onderdeel van het TLN-lidmaatschap gratis naar alle TLN-leden worden verstuurd. De eerste editie verschijnt op 5 februari 2021.

TLN-leden die ‘Transport & Logistiek’ in 2021 willen blijven ontvangen, kunnen zelf een abonnement nemen op dit blad, dat vanaf volgend jaar maandelijks gaat verschijnen.

Meer weten?

Contact de expert

Team communicatie

Communicatie adviseurs & medewerkers