TLN Talk aflevering 12 - Logistiek van morgen, begint vandaag

Onlangs bracht het college van Rijksadviseurs het rapport 'Logistiek van morgen, begint vandaag' uit. Daar is veel over te doen. Het rapport schetst een visie over de logistiek van morgen. Hoe kijkt de logistiek en de wetenschap hiernaar? En wat kunnen we van elkaar leren?

Aan tafel bij TLN Talk 

Aan tafel lector van de ondernemende regio en verbonden aan Hogeschool Fontys Cees-Jan Pen en bestuursvoorzitter van TLN Elisabeth Post. Zij praten onder meer over het rapport, het belang van logistiek in Nederland en hoe logistiek beter kan inpassen in het landschap.

Meer weten?

Contact de expert

Team communicatie

Communicatie adviseurs & medewerkers

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.