TLN Talk aflevering 8 - IBO Klimaat Vrachtwagenheffing

In het IBO Klimaat dat in maart is gepubliceerd staan aanbevelingen voor onze sector hoe we CO2-reductie kunnen verhogen. Onder andere het bijmengen van biobrandstoffen en de vrachtwagenheffing passeren in het rapport. Wat betekent dit voor onze sector en voor jou als ondernemer?*

* Vlak nadat we deze TLN Talk hebben opgenomen werd de kabinetsreactie op het IBO- rapport gepubliceerd. Vooralsnog lijkt de verhoging van de vrachtwagenheffing het niet te hebben gehaald. Uiteraard blijven we - zeker met het oog op de dreigende bezuinigingen en lastenverzwaringen - waakzaam dat de terugsluis in tact blijft en de verhoging achterwege blijft.

Meer weten?

Contact de expert

Team communicatie

Communicatie medewerkers & adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.