TLN teleurgesteld; geen overeenkomst cao

Op donderdag 11 februari hebben TLN, CNV, FNV en De Unie het cao-overleg hervat om te bezien of een gezamenlijk gedragen cao-resultaat binnen handbereik ligt. Gedurende het overleg is gebleken dat dit vooralsnog niet het geval is.

Grootste discussiepunt blijft de loonparagraaf. Het verhoogde bod van TLN – 2 procent per 1 juli 2021 en voor de zomerperiode de start van de onderhandeling over de volgende cao – is in de ogen van de werknemersorganisaties onvoldoende.

TLN ervaart de uitkomst van het overleg als uitermate teleurstellend. Zeker omdat TLN naar de bonden toe beweegt, op het vlak van arbeidsvoorwaarden, en met het nieuwe bod. De werknemersorganisaties daarentegen kiezen er juist voor terug te gaan naar de oorspronkelijke looneis van 3,5 procent per 1 januari 2021.

TLN, CNV, FNV en De Unie gaan nu terug naar hun respectievelijke achterbannen. Vooralsnog is niet de intentie uitgesproken om het cao-overleg op termijn weer te hervatten. Wel gaven de werknemersorganisaties aan in de loop van volgende week een ultimatum te overwegen, met als consequentie eventuele acties. Mocht het zover komen, dan gaat TLN zich hierop beraden.

Meer weten?

Contact de expert

Caroline Blom