TLN verlengt fiscaal convenant verblijfskostenvergoedingen tot en met 2025

TLN heeft na overleg met de Belastingdienst wederom een overeenkomst bereikt over de verblijfskostenvergoedingen in het beroepsgoederenvervoer.

Het huidige fiscale convenant geldt weliswaar nog tot en met 31 december 2021, maar de Belastingdienst en TLN waren van mening dat tijdig in overleg treden gewenst was om zo de sector in een vroeg stadium duidelijkheid te kunnen bieden.

De overeenkomst heeft betrekking op de onbelaste cao-vergoedingen van de verblijfskosten en het overstaan. Het betreft de verblijfskostenvergoedingen op grond van artikel 40 en 41 van de cao voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en verhuur van mobiele kranen.

De Belastingdienst heeft formeel bevestigd dat de onbelaste cao vergoedingen ten aanzien van de verblijfkosten en het overstaan volledig als gericht vrijgesteld onder de werkkostenregeling kunnen worden aangemerkt. Deze nieuwe afspraak sluit aan op het huidige convenant en geldt tot en met 31 december 2025.

Meer weten?

Contact de expert

Team arbeidsmarkt

Adviseurs