TLN vertrouwt erop dat minister advies vrachtwagenheffing opvolgt

De Raad voor de Rechtspraak wijst in een advies zwakke plekken aan in het huidige wetsvoorstel voor de vrachtwagenheffing. TLN heeft er vertrouwen in dat het ministerie van IenW het advies zorgvuldig verwerkt in het definitieve wetsvoorstel.

De Telegraaf berichtte vandaag over een advies van de Raad voor de Rechtspraak van eind augustus. In dat advies, aangevraagd door de minister van Infrastructuur en Waterstaat zelf, bekritiseert de Raad het wetsvoorstel, zoals eerder ook bijvoorbeeld TLN en evofenedex dat deden. Dat partijen kritiek leveren op een eerste concept van een wetsvoorstel is gebruikelijk en leidt meestal tot aanpassingen in het voorstel, voordat de Tweede Kamer erover stemt.

Rechtsbescherming en staatssteun

De volgens de Telegraaf belangrijkste kritiekpunten zijn dat niet duidelijk is hoe de ‘rechtsbescherming’ van bedrijven is geregeld en dat er mogelijk sprake is van staatssteun. Wat betreft die rechtsbescherming: dat gaat er bijvoorbeeld om dat nu nog onduidelijk is wanneer een bedrijf precies bezwaar kan maken tegen de tolheffing. Ook is niet duidelijk op welk recht (bestuursrecht of civielrecht) een transporteur een beroep kan doen wanneer deze principiële bezwaren heeft tegen tolheffing. TLN rekent erop dat het ministerie de adviezen van de Raad op dit gebied opvolgt.

De Raad voor de Rechtspraak wijst de minister er ook op dat de zogeheten ’terugsluis’ van de vrachtwagenheffing kan worden gezien als (verboden) staatssteun. In het regeerakkoord is afgesproken dat de opbrengsten van de vrachtwagenheffing terugvloeien naar het wegtransport, om verduurzaming en innovatie van de sector te bekostigen. TLN heeft zich, samen met evofenedex en de Vereniging Eigen Rijders Nederland (VERN), hard gemaakt voor die terugsluis en zal dat blijven doen. De Raad voor de Rechtspraak vindt dat in de wet niet duidelijk staat hoe kan worden voorkomen dat de terugsluis als ongeoorloofde staatssteun wordt gezien. De Raad adviseert de minister hier ‘meer aandacht te besteden’. TLN heeft het ministerie hier eerder ook op gewezen en vertrouwt erop dat het ministerie hier goed op let.

Wet begin volgend jaar naar Tweede Kamer

Het ministerie bekijkt het commentaar van de Raad voor de Rechtspraak, TLN en alle andere partijen, wijzigt het wetsvoorstel op enkele punten en stuurt het dan naar de Tweede Kamer, die er dan over stemt. Dit gebeurt waarschijnlijk begin 2020.

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid