TLN vraagt flexibiliteit van lease-aanbieders

TLN wil dat leasemaatschappijen en banken die leaseconstructies aanbieden, ruimere mogelijkheden bieden aan transportondernemers om contracten tijdelijk aan te passen. TLN voert gesprekken met de verschillende partijen om te voorkomen dat bedrijven omvallen doordat te strak wordt vastgehouden aan eerdere afspraken, terwijl de omstandigheden niet meer vergelijkbaar zijn.

Voor transportondernemers zijn leaseovereenkomsten van groot financieel belang. Vrachtauto’s zijn immers de kapitaalgoederen voor de transportondernemers. TLN schat dat 60% van de vrachtauto’s wordt geleased, 30% wordt gefinancierd en 10 % uit eigen midden wordt betaald.

Verschillende TLN-leden laten weten problemen te ervaren met de aanbieders van lease-overeenkomsten als ze tijdelijk de gesloten overeenkomsten willen aanpassen. Door het voor een langere periode stilzetten van voertuigen zouden sommige onderdelen van de leaseprijs tijdelijk verlaagd kunnen worden, denk hierbij aan de verzekeringspremie of als het voertuig tijdelijk geschorst wordt de MRB. TLN brengt de problemen in kaart en gaat daarbij uit van de praktijksituatie. Zo maakt het een verschil of een voertuig helemaal niet meer wordt gebruikt en achter een hek op een terrein stilstaat of dat er nog mee gereden wordt. Vooral bij het stilzetten van de vrachtauto’s, ervaart de transportondernemer soms weinig medewerking om de kosten terug te dringen.

De problematiek is niet eenduidig omdat er verschillende soorten partijen actief zijn in de leasebranche: leasemaatschappijen (al dan niet verbonden aan de fabrikant), dealers, banken en aan banken gerelateerde bedrijven. Ook is er onderscheid tussen operational lease en financial lease. Dat kan doorwerken in de mogelijkheid om een vrachtauto al dan niet tijdelijk te schorsen waardoor de kosten van verzekering, motorrijtuigenbelasting en periodieke keuring beperkt kunnen worden. Ook hanteren leasemaatschappijen een verschillend beleid betreffende het geven van uitstel van betaling van leasetermijnen en onder welke condities dit mogelijk is.

Meer weten?

Contact de expert

Team arbeidsrecht

Adviseur arbeidsrecht