TLN vraagt nieuw kabinet om zekerheid

De sector transport en logistiek staat klaar om bij te dragen aan het herstel en de verduurzaming van de economie. Maar om dat te realiseren, hebben ondernemers zekerheid nodig. Dat schrijft TLN-voorzitter Elisabeth Post in een brief aan informateur Mariëtte Hamer.

Meer dan ooit is duidelijk dat de sector transport en logistiek van vitaal belang is voor het functioneren van de samenleving en de economie. Dat is geen vanzelfsprekendheid, benadrukt Post in de brief aan de informateur. Om ervoor te zorgen dat we in de toekomst samen kunnen verdienen en verduurzamen, vraagt TLN een nieuw te vormen kabinet ondernemers zekerheid te bieden.

Duurzaamheid

TLN pleit voor een invoering van de vrachtwagenheffing in 2024 met een waarborg van de afgesproken ‘terugsluis’ van de opbrengsten. Deze zijn onmisbaar voor de verduurzaming van de sector. TLN wil de zekerheid dat ondernemers toegang krijgen tot middelen waarmee ze kunnen investeren in bijvoorbeeld zero-emissie vrachtwagens. Daarnaast wijst TLN erop dat een tijdige en forse investering in laadinfrastructuur nodig is om de afgesproken zero-emissie-stadslogistiek in 2025 van de grond te krijgen. Als ondernemers investeren in elektrische vrachtauto’s moeten ze deze ook op tijd kunnen opladen.

Bereikbaarheid

Voorts pleit TLN voor een spoedige uitvoering van geplande infrastructuurprojecten en een toereikend budget voor onderhoud van bestaande en aanleg van nieuwe infrastructuur. In 2025 ligt de filedruk naar verwachting weer op het recordniveau van 2019, toen files de sector 1,5 miljard euro kostten. Dat moet voorkomen worden, vindt TLN. Om Nederland bereikbaar te houden is het noodzakelijk om op tijd te investeren in nieuwe infrastructuur en bestaande knelpunten op te lossen zodat goederen snel, op tijd en veilig op hun plaats kunnen worden gebracht.

Onderhoud

Daarnaast zijn veel bruggen, viaducten en wegen aan vervanging of renovatie toe. Maar er is te weinig budget om dat uit te voeren. Ondernemers willen de zekerheid van doorstroming en zij niet verrast worden door afgesloten bruggen, viaducten of tunnels als gevolg van achterstallig onderhoud.

Veiligheid

Tot slot vraagt TLN aan het nieuwe kabinet om extra handhaving. Om oneerlijke concurrentie tegen te gaan, moeten overtreders van de wet hard worden aangepakt. De brancheorganisatie van wegvervoerders wil dat de ILT meer en effectiever gaat handhaven en de zekerheid dat overtreders snel opgespoord en beboet worden.

De volledige brief aan de informateur vind je hier.

Meer weten?

Contact de expert

Saskia Kraaijenoord