TLN wil eenduidige en heldere transportregels voor Europa

Op woensdag 31 mei presenteert de Europese Commissie haar ‘Mobility Package’, een maatregelenpakket dat de Europese transportsector eerlijker en socialer moet maken.

​Het pakket behelst maatregelen om enerzijds een gelijker speelveld tussen vervoerders in de EU te realiseren en anderzijds eerlijke arbeidsomstandigheden voor chauffeurs tot stand te brengen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de toegang tot de markt voor buitenlandse bedrijven, maar ook aan de voorstellen voor een gemeenschappelijk tolsysteem, herziening van de rij- en rusttijden en bevordering van de handhaving van bestaande wetgeving.

Concrete beleidsmaatregelen

‘TLN strijdt al jaren voor eenduidige, heldere regels in dit complexe dossier. Tegelijkertijd willen we de Europese Commissie complimenteren met het lef om in dit dynamische Europa dit dossier op te pakken’, aldus TLN-voorzitter Arthur van Dijk.

Enorme verscheidenheid

Een van de grote obstakels voor een goede werking van de interne Europese markt is de enorme verscheidenheid in regels per land, waarbij de ‘ieder voor zich’-mentaliteit niet wordt geschuwd. Dit is niet bevorderlijk voor een sterke interne markt. Een concreet voorbeeld hiervan is de wirwar van minimumloonregelingen in Europa. TLN zet hier in op de broodnodige duidelijkheid over wat nu wel en niet is toegestaan in de EU en op het uitbannen van de interpretatieverschillen tussen de lidstaten.

Nauwelijks vergelijkbaar

Ten aanzien van cabotage, ofwel het binnenlands vervoer door een buitenlands bedrijf, is het voor TLN van belang een juiste balans te vinden in de EU. In de kern moet de binnenlandvervoerder eerlijk kunnen blijven concurreren op de binnenlandse markt en de internationale vervoerder op de grensoverschrijdende markt. Van Dijk: ‘Van het vervoer door Nederlandse bedrijven vindt 80% plaats in een straal van 300 kilometer rondom Utrecht. De Nederlandse internationale vervoerder is daarin sterk geworden. Daarbij hebben bedrijven grote moeite om überhaupt chauffeurs te vinden; we komen jaarlijks ruim 2.000 chauffeurs te kort.’

Scheefgroei voorkomen

Buitenlandse bedrijven kunnen uiteraard in Nederland vervoeren, maar wel tegen Nederlandse arbeidsvoorwaarden. Voor de internationale markt betekent dit dat detachering, ofwel loon conform lokale voorwaarden, soms nodig is om verdere scheefgroei te voorkomen. Maar we moeten niet doorslaan en detachering vanaf dag 1 op ál het internationaal vervoer toepassen. Tenslotte is nationaal vervoer wezenlijk anders dan internationaal vervoer. TLN wil dan ook dat Brussel daar in haar voorstellen rekening mee houdt en niet dezelfde set regels toepast op zowel nationaal als internationaal vervoer.

Meer weten?

Contact de expert

Team Internationaal

Adviseurs