Tractoren krijgen een eigen kenteken

Tractoren met een constructiesnelheid boven 40 kilometer per uur moeten APK-gekeurd en geregistreerd worden. Alle tractoren krijgen een kenteken. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt dit wetsvoorstel. TLN heeft hiervoor samen met andere organisaties een actieve lobby gevoerd en is blij met de steun van de Kamer.

De gewijzigde Wegenverkeerswet geldt voor alle land- en bosbouwtrekkers (lbt’s), motorrijtuigen met beperkte snelheid (mmbs’en) en aanhangers achter deze motorvoertuigen, geregistreerd bij de RDW. TLN is blij met deze wetswijziging omdat hierdoor niet alleen de verkeersveiligheid verbetert, maar er kan ook eindelijk adequaat gehandhaafd worden op overtredingen met deze ‘truckende tractoren’ die, net als vrachtauto’s, steeds vaker op allerlei wegen worden ingezet voor (beroeps)goederenvervoer. Deze wet helpt zo oneerlijke concurrentie in het goederenvervoer aan te pakken.

Europees beleid

Met deze wetswijziging voldoet Nederland aan Europese regelgeving. Nadat het Nederlandse parlement in 2016 een zelfde wetsvoorstel had weggestemd, werd Nederland door de Europese Commissie in gebreke gesteld. Er dreigde een boete van circa 25 miljoen euro wegens ontbrekende regelgeving. Dat lijkt nu van de baan.

Maximumsnelheid verhoogd​

De invoering van de APK-plicht en de algehele kentekening wordt gecombineerd met het verhogen van de maximumsnelheid voor lbt’s en mmbs’en. Dit is gebeurd na uitvoerig overleg tussen overheden en stakeholders, waaronder TLN. De maximumsnelheid gaat van 25 naar 40 kilometer per uur. Dat geldt alleen als de constructie van deze voertuigen dat toelaat. Daardoor kunnen wegbeheerders deze voertuigen eerder toelaten op doorgaande wegen buiten de bebouwde kom, zodat verkeersonveilige situaties met deze grote en zware voertuigen in kernen of op ventwegen met veel fietsers kunnen worden vermeden.

Kenteken verplicht gefaseerd ingevoerd​

Bij invoering van de nieuwe wet geldt voor alle nieuwe lbt’s, mmbs’en en getrokken materieel, naast de registratieplicht, dat ze een kentekenplaat moeten hebben. Voor reeds toegelaten lbt’s, mmbs’en geldt hetzelfde, net als voor getrokken materieel waarmee men harder kan en wil rijden dan 25 kilometer per uur. Voor getrokken materieel waarmee men maximaal 25 kilometer per uur kan of wil rijden, geldt registratieplicht en een volgplaat met het kenteken van het trekkende voertuig. Althans tot 1 januari 2025: dan moet ook dit materieel van een eigen kenteken voorzien zijn. De bedoeling is dat de nieuwe regels dit najaar van kracht worden.

Besluit kamer

Aanstaande dinsdag stemt de Tweede Kamer over het wetsvoorstel.

Meer weten?

Contact de expert

Ramon Heerings

Deelmarkt secretaris