Tractoren moeten keuring en kenteken krijgen

Tractoren die 40 kilometer per uur of harder kunnen rijden, moeten APK-gekeurd worden. Hiervoor worden alle landbouwvoertuigen (lbt’s), motorrijtuigen met beperkte snelheid (mmbs’en) en aanhangers achter deze motorvoertuigen geregistreerd bij de RDW.

​​Dit staat in een wijziging van de Wegenverkeerswet waarmee de ministerraad vandaag heeft ingestemd op voorstel van minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. TLN is er blij mee. ​​

​​Eerder voorstel verworpen

In Europa is afgesproken dat snelle landbouwvoertuigen vanaf 20 mei 2018 APK-plichtig zijn. Nederland voldoet nog niet aan deze afspraak. Een eerder gecombineerd voorstel voor de invoering van de APK-plicht, kentekening, snelheidsverhoging en onder die voorwaarden toelating voor landbouwvoertuigen (lbt’s) en mmbs’en op meer wegen, werd eind 2016 om onduidelijke redenen verworpen door de Tweede Kamer.

​​​Europa dwingt tot actie

​Dit was een vreemd besluit omdat er maatschappelijk brede steun voor dat wetsvoorstel bestond, ook van TLN. Nederland werd vanwege het wegstemmen van dat voorstel in 2017 door de Europese Commissie in gebreke gesteld. Er dreigde voor Nederland een boete van ca. 25 miljoen euro wegens falend beleid. Bovendien zou de Europese Commissie dan voorschrijven hoe de Nederlandse registratieplicht eruit zou moeten gaan zien. Dit lijkt nu gelukkig van de baan.

Maximumsnelheid verhoogd​

De invoering van de APK-plicht en de algehele kentekening wordt alsnog gecombineerd met het verhogen van de maximumsnelheid voor lbt’s en mmbs’en. Dit is gebeurd na uitvoerig overleg tussen overheden en stakeholders, waaronder TLN. De maximumsnelheid gaat van 25 naar 40 kilometer per uur. Dat geldt alleen als de constructie van deze voertuigen dat toelaat. Daardoor kunnen wegbeheerders deze voertuigen eerder toelaten op doorgaande wegen buiten de bebouwde kom, zodat verkeersonveilige situaties met deze grote en zware voertuigen in kernen of op ventwegen met veel fietsers kunnen worden vermeden.

Kenteken verplicht gefaseerd ingevoerd​

Bij invoering van de nieuwe wet geldt voor alle nieuwe lbt’s, mmbs’en en getrokken materieel, naast de registratieplicht, dat ze een kentekenplaat moeten hebben. Voor reeds toegelaten lbt’s, mmbs’en geldt hetzelfde, net als voor getrokken materieel waarmee men harder kan en wil rijden dan 25 kilometer per uur. Voor getrokken materieel waarmee men maximaal 25 km/u kan of wil rijden, geldt registratieplicht en een volgplaat met het kenteken van het trekkende voertuig. Althans tot 1-1-2025: dan moeten ook dit materieel van een eigen kenteken voorzien zijn. De bedoeling is dat de nieuwe regels dit najaar van kracht worden.

Meer weten?

Contact de expert

Ramon Heerings

Deelmarkt secretaris